Ob občinskem prazniku občina Šenčur bogatejša za novo sončno elektrarno na Osnovni šoli Šenčur

Danes, 23. aprila 2012, je bila namenu uradno predana nova sončna elektrarna na Osnovni šoli Šenčur, katere investitor je družba Gorenjske elektrarne. Gre za največjo sončno elektrarno na Gorenjskem, postavljeno na javni ustanovi. Investicija znaša 500.000 EUR in se bo povrnila v približno osmih letih. Sončna elektrarna bo letno proizvedla več kot 252.000 kilovatnih ur električne energije, kar zadošča za letne potrebe 70 gospodinjstev. Pomembni so tudi okoljski prihranki, in sicer znašajo 6,137 ton emisij CO2 oziroma 302,7 ton premoga letno.

Gorenjske elektrarne s tem projektom nadaljujejo gradnjo sončnih elektrarn v skladu z zastavljenimi smernicami in strategijo pridobivanja elektrike iz obnovljivih virov. Do danes imajo postavljenih že dvanajst sončnih elektrarn, v katerih letno proizvedejo več kot 1,5 milijona kilovatnih ur električne energije. V letošnjem letu imajo v načrtu postaviti nove sončne elektrarne, in sicer 1,5 megavata inštalirane moči.

Energija sonca je korak naprej v zadovoljevanju naraščajočih potreb sodobne družbe po električni energiji. »V Sloveniji je cilj, da bi do leta 2020 5 odstotkov potreb po električni energiji proizvedli v sončnih elektrarnah. Naše poslanstvo je, da kot proizvajalec električne energije veliko delamo tudi na področju izobraževanja, predvsem mlajših uporabnikov, jih pomagamo učiti o koristnosti teh virov in tako privzgajati okoljsko osveščenost, to je bil eden od ciljev sodelovanja Gorenjskih elektrarn tudi z Osnovno šolo Šenčur,« je na dogodku povedal direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman.

»Zelo je pomembno, da distribucijska podjetja skrbimo za ustrezna investicijska vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo. Le zanesljivo delovanje omrežja, predvsem pa njegova ustrezna nadgradnja  ob sočasni uporabi  novih storitev, kot so tudi napredni načini merjenja, bodo pripomogli k uspešno realiziranim projektom in k zadovoljstvu uporabnikom tudi v prihodnje,« je na dogodku poudaril tudi predsednik uprave Elektra Gorenjska, mag. Bojan Luskovec.

»S postavitvijo sončne elektrarne na OŠ  Šenčur se občina Šenčur pridružuje tistim, vse bolj številnim občinam, ki na ta način kažejo svojo ekološko osveščenost. Koriščenje sončne energije je eden od najpomembnejših načinov
energetske preskrbe človeštva, ki zagotavlja energijo brez vsakršnega onesnaževanja okolja. Nova sončna elektrarna je, poleg povedanega, dober vzgled
vsem lastnikom tistih objektov v občini, ki so po svoji velikosti in legi primerni za postavitev tovrstnih central. Dober vzgled je najboljša reklama,« je ob odprtju sončne elektrarne dejal župan Občine Šenčur Miro Kozelj.


<<   Nazaj