S posodobitvijo kotlovnice in umestitvijo soproizvodnje do cenejšega ogrevanja soseske Planina Kranj

Na Planini v Kranju je danes, 15. marca 2012, potekalo svečano odprtje prenovljene kotlovnice Planina. Z izvedbo vseh treh investicij (modernizacijo toplotnih postaj in optimizacijo vročevodnega omrežja, zamenjavo kotlov in postavitev soproizvodnje toplote in električne energije) je kotlovnica Planina postala sodobna kotlovnica, opremljena z napravami najnovejše tehnologije s stališča optimalne, predvsem pa racionalnejše proizvodnje in distribucije toplote ter njenega vodenja in upravljanja. Projekt celovite prenove kotlovnice Planina predstavlja tudi primer odličnega sodelovanja med investitorji, upravljavcem, civilno iniciativo in Mestno občino Kranj. Stanovalcem soseske Planina v Kranju investicija omogoča nižje stroške ogrevanja, sodoben način pridobivanja energije, Mestni občini Kranj pa občutno zmanjšanje obremenitev v okolje. Vrednost celotne investicije posodobitve je znašala dobrih 5,8 mio  EUR, od tega je bilo 4 mio EUR namenjenih v izgradnjo soproizvodnje.

V sodelovanju s civilno iniciativo Ogrevanje za Planino je upravljavec kotlovnice Planina Domplan, d.d. pristopil k projektu celovite prenove daljinskega ogrevanja soseske Planina. Sam projekt je bil zasnovan na temelju skrbi za varovanje okolja, optimiziranju in povečanju izkoristka energenta plina  ter zmanjševanju stroškov ogrevanja stanovalcev soseske.

Za izvedbo projekta postavitve soproizvodnje toplote in električne energije v kotlarno Planina, ki je predstavljal tako strokovne kot finančne izzive, je bil ustanovljen konzorcij Soenergetika d.o.o., katere družbeniki so: v začetku Elektro Gorenjska, d.d., (kasneje Gorenjske elektrarne d.o.o.), Holding Slovenske elektrarne d. o. o.,  Domplan, d. d. in družba Petrol d. d. Zasnova, priprava in izvedba projekta je potekala ob sodelovanju Mestne občine Kranj ter pobudnika projekta, Civilne iniciative Ogrevanje za Planino. Projekt soproizvodnje bo stanovalcem omogočil občutne finančne prihranke, in sicer preko 2.750.000 EUR do leta 2021. Ti bodo obračunani kot popust pri letnih stroških ogrevanja v višini 250.000 EUR.

Pomembni  pa so tudi okoljski prihranki, saj se bodo ob pomoči prenovljenega sistema in soproizvodnje toplotne in električne energije izpusti ogljikovega dioksida v ozračje manjši kar za 12.000 ton letno.

Da je celovita prenova, modernizacija vročevodnega omrežja, zamenjava kotlov in soproizvodnja toplote in električne energije eden izmed najsodobnejših načinov povečanja energetske učinkovitosti, ki predstavlja zagotovilo uspešnosti projekta, so se strinjali tudi navzoči partnerji, ki so se ob tej priložnosti zahvalili za sodelovanje in odlično medsebojno podporo.


<<   Nazaj