Elektru Gorenjska dve diplomi za poslovno odličnost

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je bila včeraj slovesnost ob podelitvi priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2009. V kategoriji zasebnih podjetij z nad 250 zaposlenimi je Elektro Gorenjska prejel srebrno diplomo za sodelovanje v postopku priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2009 in diplomo za uvrstitev med finaliste, oziroma v ožji izbor. Najvišja nagrada za poslovno odličnost letos ni bila podeljena.

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je bila včeraj slovesnost ob podelitvi priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2009. V kategoriji zasebnih podjetij z nad 250 zaposlenimi je Elektro Gorenjska prejel srebrno diplomo za sodelovanje v postopku priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2009 in diplomo za uvrstitev med finaliste, oziroma v ožji izbor. Najvišja nagrada za poslovno odličnost letos ni bila podeljena.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje Republike Slovenije na področju kakovosti in odličnosti poslovanja. Zajema dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav. Nagrada je medresorska, saj vzpodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva do javne uprave. Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so izbrane izmed finalistov, ter se tako uvrstijo v vrh poslovne odličnosti v slovenskem prostoru.

NAGRAJENCI PRSPO ZA LETO 2009

O priznanju vsako leto odloča Odbor PRSPO. Ta je na seji 3. marca 2010 zaključil postopek za izbor nagrajencev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2009 in sprejel sklep, da se podeli:
• 5 diplom sodelujočim organizacijam za uvrstitev med finaliste, oziroma v ožji izbor za priznanje. To so:
I. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja so se med finaliste uvrstile naslednje organizacije:
Elektro Gorenjska, d. d., Hidria AET, d. o. o., in Zdravilišče Radenci, d. o. o..

II. V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja sta se med finaliste uvrstili:
Splošna bolnišnica Novo mesto in Upravna enota Trebnje.

III. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja letos ni finalista.

• 3 srebrne diplome organizacijam za sodelovanje v procesih ocenjevanja priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2009 na področju zasebnega sektorja;
Zasebni sektor: Elektro Gorenjska, d. d., Hidria AET, d. o. o., in Zdravilišče Radenci, d. o. o..
Javni sektor: Splošna bolnišnica Novo mesto in Upravna enota Trebnje.

Organizacije dokazujejo nenehno izboljševanje po merilih modela odličnosti in so v letu 2009 presegla prag 400 točk.

• 4 diplome organizacijam za sodelovanje v procesih ocenjevanja priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2009 na področju javnega sektorja:
2 srebrni diplomi: Splošna bolnišnica Novo mesto in Upravna enota Trebnje
2 bronasti diplomi: Upravna enota Celje in Upravna enota Slovenj Gradec.

• 2 diplomi za posebne dosežke – za stanovitnost namena in širjenje koncepta odličnosti.

Vse izbrane organizacije-finalisti PRSPO 2009 v svoji kategoriji predstavljajo zgled dobrega in uspešnega poslovanja. Doseženi rezultati ocenjevanja so pokazali uspešno uporabo modela poslovne odličnosti pri nenehnem izboljševanju svojega poslovanja in hkrati potrdila, da imamo v Sloveniji še vedno zelo uspešne organizacije.

Odbor tokrat ni prepoznal organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Zato je Odbor sklenil, da se priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2009 ne podeli. Priznanje se podeli le v primeru doseganja najvišjih standardov odličnosti na vseh področjih delovanja prijavljene organizacije.

Posledice recesije se odražajo tudi na področju evropske nagrade za odličnost, ki je za leto 2009 prav tako niso podelili. 

Celotno ocenjevalno komisijo PRSPO tvorijo 7-članska Razsodniška skupina ter preko 90 usposobljenih strokovnih ocenjevalcev. Urad RS za meroslovje pa v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo koordinira delo posameznih organov PRSPO in izvaja potrebne strokovne, organizacijske in administrativne naloge.

Priznanje PRSPO je bilo osnovano v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije v okviru nacionalnega programa za kakovost - po zgledu evropske nagrade za odličnost „EFQM Excellence Award-EEA“ ter nacionalnih nagrad drugih držav EU - v podporo politikam večanja konkurenčnosti na vseh področjih delovanja države. Osnova za delovanje na tem področju so evropski kriteriji odličnosti ter merila za njihovo ocenjevanje, ki jih je razvila Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) – »European Foundation for Quality Management«. V Sloveniji tako uporabljamo enak model odličnosti, kot ga uporablja EFQM pri evropski nagradi za odličnost in v preko 25 državah v okviru nacionalnih nagrad na tem področju v Evropi.

 

 

 


<<   Nazaj