Prenovljena RTP Kranjska Gora

Na Elektru Gorenjska, d.d. bomo dne 21. oktobra 2004 odprli prenovljeno razdelilno transformatorsko postajo Kranjska Gora.

RTP Kranjska Gora je bila zgrajena leta 1974. Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in pogostih okvar smo morali primarno opremo in sistem zaščite in vodenja zamenjati. Na temeljito prenovljenem objektu so se izvajala gradbena, obrtniška dela in elektro-montažna dela, ki so zagotovila, da RTP Kranjska Gora sedaj obratuje z novimi sodobnimi in zanesljivimi napravami.

Celotni stroški rekonstrukcije transformatorske postaje Kranjska Gora so znašali 135 mio SIT.

Uprava Elektra Gorenjska, d.d.  


<<   Nazaj