Nagrajenci nagradne igre "Klicni center"

V četrtek, 30. septembra 2004 smo na sedežu Elektra Gorenjska, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d.d., izžrebali nagrajence, ki so sodelovali v nagradni igri ''KLICNI CENTER''.

Podjetje Elektro Gorenjska, d.d. prehaja na področju komunikacij z odjemalci električne energije in upravljanja distribucijskega omrežja v novo tehnološko obdobje. V letu 2004 bosta zaključeni dve pomembni investiciji; vzpostavitev sodobnega distribucijskega centra vodenja ter klicnega centra. Oba centra bosta zagotavljala podporo sistemu za prijavo napak in avtomatsko obveščanje odjemalcev, ki bo v primeru izpada električne energije takoj omogočil informacijo o vzroku izpada in o predvidenem času za odpravo napake. Obenem bo klicni center omogočal tudi lažje pridobivanje splošnih informacij v zvezi s porabo in obračunom električne energije.

V ta namen smo vas prosili, da nam posredujete telefonske številke, s katerih boste klicali klicni center. Med prispelimi odgovori smo izžrebali naslednje nagrajence:

Žrebanje prejetih dopisnic:

1. nagrada: 50.000,00 SIT    Leopold SVETEL, C. Slavka Likoviča 2, Jesenice
2. nagrada: 30.000,00 SIT    Milan FRANTAR, Ul. Juleta Gabrovška 32 st., Kranj
3. nagrada: 10.000,00 SIT    Zinka ZALETELJ, Prešernova ul. 3, Radovljica

Žrebanje izpolnjenih vprašalnikov na spletni strani:

1. nagrada: 100.000,00 SIT    Branka STOJIĆ, Britof 269, Kranj
2. nagrada: 60.000,00 SIT      Jaka SODNIK, Ul. Lojzeta Hrovata 9, Kranj
3. nagrada: 20.000,00 SIT      Irena KRAMARIČ, Begunjska ul. 7, Kranj

Izžrebali smo tudi 10 nagrajencev, ki bodo prejeli tolažilno nagrado, knjigo Draga Paplerja, Elektroenergetika skozi čas; 40 let Elektra Gorenjska.

Nagrajenci, izžrebani izmed prejetih dopisnic so:

  • Hinko GROBELJŠEK, Trata 29, Škofja Loka;
  • Jože ČESEN, Grintovška ul. 32, Kranj;
  • Romana SUŠNIK, Nomenj 48, Bohinjska Bistrica;
  • Marija BENEDIK, Zabrekve 1, Selca;
  • Hilda KONČAN, Na kresu 20 st./28, Železniki.

Nagrajenci, izžrebani izmed izpolnjenih vprašalnikov na spletni strani so:

  • Marija ZORE, Cesta talcev 10, Jesenice;
  • Janez GORIŠEK, Goričane 63, Medvode;
  • Anton POGAČNIK, Posavec 34, Podnart;
  • Marjeta DOLENC, Vrbnje 20, Radovljica;
  • Jože KAJIN, Ceglenica 4a, Naklo.

Dobitniki nagrad bodo o rezultatih žrebanja obveščeni tudi po pošti!


<<   Nazaj