Investicijska vlaganja

Elektro Gorenjska, d.d. v letu 2004 intenzivno pripravlja upravno in tehnično dokumentacijo za izgradnjo novega 2 x 110 kV daljnovoda RTP Železniki - RTP Bohinj.

20 km dolg povezovalni daljnovod bo zaključeval Gorenjsko 110 kV zanko RTP Škofja Loka - RTP Železniki - RTP Bohinj - RTP Moste. Začela se bo gradnja nove RTP 110(35)/20 kV Bohinj, ki bo izboljšala kvaliteto napajanja odjemalcev električne energije na območju Bohinja. Zaključuje se obnova RTP Škofja Loka, RTP Kranjska Gora in RTP Medvode. V pripravi je projektna dokumentacija za obnovo primarne in sekundarne opreme v RTP Primskovo in sekundarne opreme RTP Tržič. Zastarela primarna oprema bo nadomeščena z novo tehnologijo SF6, ki bo zagotovila zanesljivejše obratovanje kot tudi nižje stroške vzdrževanja. Na srednjenapetostnem 20 kV omrežju se dokončuje izgradnja novih razdelilnih postaj RP Cerklje, Kokalj, Log, Slap sever, Letališče - Brnik in Medvode, v katere so namestili sodobne 20 kV celice SF6 in daljinsko vodenje. Vlaganje sredstev v posodobitev primarne in sekundarne opreme v razdelilne transformatorske postaje ter razdelilne postaje je nujno potrebno, če želi Elektro Gorenjska, d.d. stalno slediti izboljšavam kvalitetne dobave električne energije odjemalcem in zniževati stroške vzdrževanja.

V Službi za investicije Poslovne enote za distribucijo električne energije so ob vlaganjih v 110 kV objekte ocenili tudi potek prehoda na 20 kV nivo na srednjenapetostnem omrežju.

"V letnih planih investicij podjetje Elektro Gorenjska namenja veliko sredstev za predelavo 10 kV omrežja mesta Kranj na 20 kV napetostni nivo. V letošnjem letu bo predelan center Kranja in industrijski bazen ob Savi. Načrtujemo, da bo prehod omrežja na 20 kV v mestu Kranj zaključen do sredine leta 2006. Za zagotovitev kriterija rezervnega napajanja odjemalcev na območju Selške doline bo zgrajen kabelski 20 kV vod RTP Škofja Loka - RTP Železniki v dolžini 20 km. Prav tako pa bo za območje Škofje Loke ta kriterij dosežen z vzankanjem 20 (35) kV daljnovoda RTP Medvode - RTP Labore," je povedal vodja Službe za investicije Anton Kos.


<<   Nazaj