Sodobne tehnologije

Stalna naloga družbe je zanesljiva in kvalitetna dobava električne energije, zato nenehno skrbi za posodabljanje distribucijskih naprav, uvajanje novih tehnologij in informacijskih rešitev, je bilo sporočilo promocijskega članka z naslovom Sodobne tehnologije v reviji Moja Gorenjska, prilogi Gorenjskega glasa, 25. maja 2004.

V zadnjem nadstropju poslovne stavbe Elektra Gorenjska na Primskovem v Kranju poteka izgradnja novega sodobnega Distribucijskega centra vodenja Elektra Gorenjska, ki bo zaključen v letošnjem letu. Koncipiran je tako, da bo zagotavljal izhodišče za doseganje zahtevnih strateških ciljev tudi v pogojih predvidenega dereguliranega trga z električno energijo. Pri izboru tehnološkega sistema so bili upoštevani zaključki izdelanih študij, idejnih projektov, diskusij in usklajevanj med posameznimi distribucijskimi podjetji, tako da je izbrani koncept obdelan v optimalni varianti in predstavlja tehnološko najsodobnejšo varianto sistema vodenja. Hkrati ob zaključku izgradnje Distribucijskega centra vodenja pripravljajo postavitev najsodobnejšega klicnega centra, ki bo naročnikom omogočal sodoben način informiranja. Osnovna naloga klicnega centra Elektra Gorenjska je postati informativno središče, kamor se bodo odjemalci električne energije najprej obrnili v zvezi z informacijami o izpadih električne energije ter splošnimi informacijami v zvezi z dobavo in odjemom električne energije.


<<   Nazaj