Stikalne ure bodo popravljali do konca leta

Nova Uredba o tarifnem sistemu bo zmanjšala število tarifnih odjemalcev, poleg tega pa se spreminjajo tudi termini, ko bo elektrika po nižji tarifi.

O poslovanju in novostih Elektra Gorenjska je v daljšem pogovoru z novinarjem Gorenjskega glasa Štefanom Žargijem predsednik uprave družbe Jože Knavs povedal:

"Lani je podjetje Elektro Gorenjska poslovalo pozitivno, in sicer z dobičkom približno 400 milijonov tolarjev, kar je po naši oceni dober rezultat, posebno še, ker je bila planirana izguba. Najboljše rezultate smo dosegli na tržnih dejavnostih in pri novogradnjah, pripomogla pa je tudi nekoliko ugodnejša cena električne energije."

Omenili ste tržne dejavnosti in novogradnje. Za katere konkretne dejavnosti gre?

"Mi imamo posebno službo za novogradnje, ki bo celo prerasla v enoto. Gre seveda za gradnjo    elektroenergetske infrastrukture, tako za potrebe Elektra Gorenjska, kot tudi za trg. In prav na tem    delu je bilo napravljenega več, kot smo planirali."

Kaj pa tarifni odjemalci? Pri teh je bila, zaradi cen, ki jih iz znanih razlogov zadržuje država,   napovedana izguba.

"Tarifni odjem električne energije povzroča v vseh petih distribucijskih podjetjih izgubo. Mi jo   ocenjujemo na približno 900 milijonov tolarjev, kar je veliko v primerjavi z doseženim dobičkom. Podoben položaj pričakujemo tudi letos, saj vlada iz državnih interesov, predvsem zadrževanja inflacije, cen ne popravlja. Za letošnje leto pričakujemo približno za 700 milijonov izgube, saj je del dosedanjih tarifnih odjemalcev prešel med upravičene odjemalce."

Segment obrti in malih podjetij prehaja s 1. julijem med upravičene odjemalce?

"Tisti odjemalci na nizki napetosti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, in smo jih sedaj vodili v tarifni skupini 'ostali odjem', bodo z začetkom drugega polletja postali upravičeni odjemalci in kot taki lahko izbirali dobavitelja oziroma postali odjemniki po pogojih zagotovljene dobave krajevno pristojnega dobavitelja. Po naših podatkih je takih približno 7.800 odjemalcev.

Kar zadeva gibanje porabe električne energije, lahko ugotovim, da se poraba povečuje na vseh segmentih. Za to kategorijo uporabnikov zaradi vseh sprememb v preteklih letih lahko natančno primerjamo le podatke med leti 2002 in 2003. V letu 2002 je bila poraba na 'ostalem odjemu' 92,8 milijona kWh, lani pa 93,8 milijona kWh, kar pomeni, da se je poraba povečala za dober odstotek."

So pogovori s tovrstnimi odjemalci - lahko bi rekli obrtniki in malimi podjetniki, že stekli? Kaj lahko rečete o ceni, ki jo boste ponudili?

"Kakšnega posebnega interesa za dogovore v tej smeri še ni, verjetno tudi zato, ker s tem večina še   ni seznanjena. Mi se na to vsekakor pripravljamo, verjetno pa bo postalo aktualno kakšen mesec pred rokom. Mislim, da bo tudi v slovenskem merilu pripravljena skupna obveščevalna akcija. Kar pa zadeva ceno, je jasno, da bo ta višja od državno zadržane cene energije za tarifne odjemalce in verjetno nižja od cene po pogojih zagotovljene dobave."

Nova uredba vlade o tarifnem sistemu prinaša tudi spremembe v terminih, ko se obračunava pri   dvotarifnem merjenju porabe energija po višji oziroma nižji ceni. To pa pomeni, da bo potrebno   stikalne ure, ki krmilijo dvotarifne števce, prenastaviti. Ali ste že ugotovili, koliko dela bo s tem, in v   kakšnem času boste lahko to izvedli?

"Sestavljavci nove uredbe o tarifnem sistemu so očitno spregledali dva problema: velike množice stikalnih ur, ki jih ni mogoče prenastaviti čez noč, in dejstva, da se stikalne ure lahko programirajo le za teden dni in ne za celo leto. Na območju Elektra Gorenjska imamo 69.350 odjemalcev ali 86   odstotkov vseh odjemalcev, ki imajo dvotarifno merjenje, in približno 22.000 stikalnih ur, saj lahko ena stikalna ura krmili več števcev. Pred uveljavitvijo uredbe ne moremo začeti z delom, naše službe pa   so ocenile, da bomo za spremembe na vseh urah potrebovali najmanj šest mesecev, torej najmanj do konca leta. Kako pa uresničiti določilo o nižji tarifi za praznike, kar bi zahtevalo letno programiranje stikalnih ur, pa še ni odgovora. Izvedljivo je s tako imenovanim NTK krmljenjem, ki pa je uvedeno le v delu Ljubljane, ali s tako imenovanimi pametnimi števci, ki jih pri nas še ni, imajo pa jih že v Italiji. NTK sistem je zelo draga investicija z mrežo oddajnikov in sprejemnikov, ki jo ni mogoče uresničiti v   kratkem času, zato je zelo verjetno, da bomo vlado zaprosili za daljše prehodno obdobje."

Nedavno so se v Iskraemecu pohvalili z razvojem elektronskih števcev porabe električne energije, ki   takšno krmiljenje na daljavo, odčitavanje na daljavo oziroma letno programiranje omogočajo. V   razvitih zahodnih državah -  konkretno so omenili pogodbo s Švedsko, je zamenjava s takšnimi števci   v teku. Kdaj torej tudi pri nas?

"Daljinsko odčitavanje in krmiljenje je zagotovo prihodnost. Ti števci so dražji, drag je sistem povezav. Potrebno je izračunati koristi od tega, pri čemer je pomemben faktor cena dela. Mi s takšnimi števci pospešeno opremljamo upravičene odjemalce in prepričan sem, da se bo kmalu splačalo o tem razmišljati tudi za gospodinjstva. Sicer pa prav z Iskraemecom ta sistem na področju občine Žirovnica že preizkušamo in se dogovarjamo tudi za preizkus na enem od mestnih področij. Z   Iskraemecom imamo tradicionalno dobre odnose in sodelovanje, sodelujemo tudi pri  testiranju predplačniških števcev, ki so precej razširjeni v nekaterih državah, na primer v Angliji. Pri nas pa jih nameravamo uvesti predvsem za neplačnike. Gre za števce, kjer bo potrebno vnaprej zakupiti določeno količino energije in števec bo omogočal praviloma porabo le te energije."


<<   Nazaj