Predavanje o energetiki

"Med poukom tehnike smo imeli predavanje inž. Draga Paplerja iz Elektra Gorenjska, ki je s slikovnim prikazom razlagal o zgodovini elektrifikacije na Gorenjskem in današnjem razvoju elektroenergetike.

Na Gorenjskem je elektrika razširjena že sto let. Ena od najstarejših elektrarn je v našem koncu - elektrarna Vintgar, ki je stara sto let. Elektrarna Završnica je stara 90 let. Na Gorenjskem je kar stopet malih hidroelektrarn. Podjetje Elektro Gorenjska je nastalo leta 1963. Skrbi za daljnovode, transformatorske postaje in omrežje, s katerimi nas oskrbuje z električno energijo. Pri tem jim delajo težave in škodo nevihte, veter, sneg in žled. Na predavanju smo slišali in videli marsikaj koristnega in zanimivega," je zapisal David Trivić iz osnovne šole Gorje, na kateri sta bili v organizaciji ravnatelja Rejca in profesorja tehnike Pavla Zupana predavanji organizirani v petek, 23. aprila in petek, 7. maja 2004. Matic Vražič iz osnovne šole Gorje pa je zapisal:

"Elektrika je pomembna za nas vse, saj brez elektrike ne bi delovali naši električni stroji. Vsak človek bi moral vedeti o zanimivi poti električnega toka od proizvajalca do porabnika. … Na predavanju sem zvedel veliko stvari o Elektru Gorenjska, o električnih konicah, o daljnovodih, o gumijastih jezovih itd. Mislim, da bi morali organizirati več podobnih predavanj."


<<   Nazaj