Strokovna ekskurzija za dijake SESŠ v energetske objekte

Strokovna ekskurzija za dijake SESŠ v energetske objekteNa pobudo vodstva Srednje elektro in strojne šole Kranj je bila v četrtek, 22. aprila 2004, v organizaciji Roberta Šifrerja iz SESŠ in v sodelovanju Draga Paplerja iz Elektra Gorenjska izvedena strokovna ekskurzija v elektroenergetske objekte skupine Elektro Gorenjska. Vodja Službe za transport električne energije Žirovnica Anton Pretnar je predstavil delovanje RTP Radovljica 110/20 kV z dvema transformatorjema po 20 MVA, ki je pomembna za napajanja Radovljice in njene okolice. Predstavnika Gorenjskih elektrarn Franc Sodja in Bojan Zupan sta razkazala pretočno kanalsko elektrarno HE Soteska I. in II. z gumijastim jezom, vtočnimi kanali v turbine, črpalke, regulacijo zapornic in strojnico. V bohinjskem Ukancu je sledila praktična razlaga akumulacijske visokotlačne cevovodne HE Savica s štirimi Peltonovimi turbinami in generatorjema s skupno močjo 4,4 MVA.


<<   Nazaj