Stroške izkopavanj bo pokril Elektro Gorenjska

Arheološka izkopavanja so potekala štirinajst dni v vseh možnih vremenskih pogojih (od sonca do dežja in celo snega) po dvanajst ur na dan, sodelovala sta kranjska arheologa Milan Sagadin in mag. Draško Josipovič ter pet študentov arheologije.

Zaradi pomembnosti in bogastva najdb so bila izkopavanja tokrat še posebej zahtevna in dolgotrajna. Stroške izkopavanj bo na podlagi 59. člena o varstvu kulturne dediščine Slovenije pokril investitor gradnje Elektro Gorenjska. "Naloga Elektra Gorenjska kot investitorja gradbenega posega je, da poravna stroške izkopavanj. Ti so visoki približno 7 milijonov tolarjev in v kratkem jih bomo tudi poravnali, hkrati pa bomo tudi nadaljevali z našo investicijo," je povedal predsednik uprave Elektra Gorenjska Jože Knavs in dodal, da je tokratni poseg del širšega investicijskega ciklusa prenove elektroenergetskega sistema v tem delu Kranja. O kratkem stiku okrog plačila stroškov je za Gorenjski glas 16. aprila 2004 dejal, da je mogoče zakon v nekaterih točkah premalo dorečen in je njegov učinek včasih ravno nasproten tistemu, kar zakonodajalec želi doseči. Javna podjetja kot so elektro podjetja, DARS in podobni imajo posluh za to, dvomi pa, da enako ravnajo tudi ostale fizične osebe, ki so jim tovrstni varstveni posegi predvsem v breme. Spremembe zakona, ki je sredi prenove, zagovarja tudi Sagadin, ki je mnenja, da bi bil za taka izkopavanja smiseln obstoj intervencijskega sklada pri Ministrstvu za kulturo. "Včasih je namreč težko določiti, kolikšen del izkopavanj je investitor še dolžan plačati, saj pogosto potekajo tudi izven območja trase njegovega posega v prostor."

Zanimanje javnosti za izkopavanja na Lajhu je bilo vseskozi veliko. Jože Knavs, predsednik uprave Elektra Gorenjska: "V kratkem nameravamo skupaj s strokovnjaki z Zavoda za kulturno dediščino in izvajalcem del pripraviti novinarsko konferenco o izkopavanjih, naša želja pa je, da bi pomembne najdbe predstavili tudi v prostorih Elektra Gorenjska."
 


<<   Nazaj