Položnice in plačevanje elektrike

V Oni, prilogi Dela in Slovenskih novic, je bila obravnavana tema o položnicah. Ana Turk je v prispevku citirala podatke Draga Paplerja o začetkih in plačevanju elektrike na Gorenjskem. Škofja Loka je bila prvo mesto na Slovenskem, ki je dobilo javno cestno električno razsvetljavo 4. avgusta 1894. Tovarnar Alojz Krenner je leta 1894 sklenil z občino Škofja Loka pogodbo za ureditev in vzdrževanje javne ulične razsvetljave v Škofji Loki. Pogodba je bila sklenjena za dobo 30 let in je Krennerja obvezovala, da postavi 40 kom. žarnic po 16 sveč na določenih mestih, da vzdržuje napeljavo in zamenjuje dotrajane žarnice (stroške za zlonamerne poškodbe bi nosila občina) ter da napaja napravo dnevno od mraka do 2. ure po polnoči. Za vse to bi mu občina plačevala letno 720 kron ali 360 goldinarjev, po preteku pogodbenega roka pa bi vsa naprava javne razsvetljave prešla v last občine. Prva tokovna tarifa Kranjske deželne elektrarne Završnica, ob izgradnji leta 1915, je določala ceno na kWh: za razsvetljavo po števcu, v pavšalu do največ 5 žarnic mesečno, za 16, 25, 32 in 50 svečno žarnico ter za pogon motorjev.


<<   Nazaj