Elektrifikacija Bleda v blejskem zborniku - Bled1000 let

Prva znana omemba Bleda je datirana s 10. aprilom 1004, ko je sveti rimski cesar Henrik II. Bled z okolico s posebno listino poklonil škofu Albuinu iz Brixna na južnem Tirolskem.

V torek, 6. aprila 2004, je bil v Festivalni dvorani Bled predstavljen praznični Blejski zbornik 2004, čestitka Bledu ob njegovi častitljivi obletnici. Blejski zbornik je nastajal več let, zamisel zanj pa se je porodila članom Zgodovinskega društva Bled in blejskega bralnega krožka. V njem je 50 različnih prispevkov, na 432 straneh pa so avtorji predstavili tisočletno zgodovino Bleda in dogodke, ki so zaznamovali njegov razvoj. Odlikujejo ga samozavestni in vrhunski strokovni prispevki, piscem pa je bila po besedah urednika Jožeta Dežmana skupna simpatija do Bleda, podobe raja. Zbornik ima več kot 510 prilog, 400 fotografij, 70 razglednic, 700 zemljevidov in več kot 20 preglednic. "Prispevki so raznorodni, kar se da. In prav ta raznorodnost je njegova imenitna posebnost. Nanizani so v grozdih, ki smo jih razvrstili v dvanajst delov: uvod in tisočletnica, narava, arheologija, geografija, kmetijstvo in gozdarstvo, gospodarstvo, besede, ljudje, kulturna dediščina, Bled in Slovenija, samouprava in društvena ustvarjalnost. Upam, da bo praznični zbornik spodbuda za njegovo redno izhajanje," je dejal Jože Dežman. V gospodarskem delu je posebno poglavje avtorja Draga Paplerja namenjeno Elektrifikaciji Bleda. Razvoj turizma in potrebe prebivalstva na Bledu so zahtevale, da posveti luč po blejskih hišah, cestah in hotelih. Na Bledu so 31. avgusta 1902 prvič razpravljali o napeljavi elektrike in menili, da bi jo pridobivali skupaj za Bled, Radovljico in Begunje. Leta 1903 je bila zgrajena HE Vintgar, leta 1906 HE Gorje, avgusta 1913 so potekali terenski komisijski ogledi za izgradnjo daljnovodov Žirovnica - Gorje - Bled in krajevnih omrežij. 25. februarja 1915 je prvič tok stekel iz HE Završnica pri Žirovnici v električne daljnovode. V leto 1915 sodijo štiri najstarejše delujoče transformatorske postaje na blejskem območju: TP Svoboda, TP Podhom, TP Spodnje Gorje in TP Zgornje Gorje ...

Zbornik je preveden v nemški in angleški jezik, v nakladi 3000 izvodov pa so ga izdali v založbi Didakta, ob blejski občini pa ga je podprlo Ministrstvo za kulturo. Blejski župan Jože Antonič je izročil prve izvode zbornika vsem sodelujočim avtorjem, z minuto molka pa se je spomnil častnega občana in avtorja knjig o Bledu Boža Benedika, ki je umrl dan pred izidom zbornika.

Na 221. strani Blejskega zbornika se začenja poglavje o blejski elektriki. Zgodovina elektrifikacije in razvoj današnje elektroenergetike je tako neposredno na dokumentaren način približan lokalni skupnosti.


<<   Nazaj