Razstava učencev OŠ Simna Jenka

Razstava učencev Osnovne šole Simona Jenka V Galeriji Elektra Gorenjska je bila 31. marca 2004 odprta 28. razstava likovnih del.

Predstavili so se učenci od 1. do 4. razreda iz podružnične osnovne šole Simona Jenka s Primskovega. Na šoli se že desetletje ukvarjajo s konvergentno pedagogiko, poudarek dajejo vsem štirim komunikacijam: govorjenju - poslušanju ter branju in pisanju. Vse to je bilo združeno v kulturnem programu z recitacijami in prepevanjem, ki so ga sami pripravili z njihovo vodjo Nušo Juvan, povezovala pa ga je učenka Ana Kovačič.

Vodja likovnega projekta je bila Nuša Juvan, risbice so bile izdelane pod vodstvom mentoric: Majde Pipan, Marjane Kavčič, Vesne Valančič, Nuše Juvan, Marjete Vidmar, Veronike Benedik, Mojce Beroncelj in Ivice Slevec. Predsednik uprave delniške družbe Elektro Gorenjska Jože Knavs je dejal, da so učenci poskrbeli, da je galerija prav pomladno zaživela. Zato so temu primerno izbrali temo razstave, ki ponazarja prihod pomladi v našo deželo. Tako kot je elektrika zelo občutljiva energija, tako so tudi otroci zelo občutljivi. Za moto prireditve, ki jo je organizirala mag. Mateja Nadižar, so vzeli rek Borisa A. Novaka: Otroštvo je poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta. Podružnični osnovni šoli Primskovo je Elektro Gorenjska, d.d. podarila peskovnik, ki ga bodo uporabljali za pridobitev nove energije.

Otroška ustvarjalnost iz neposredne okolice na razstavi v Galeriji Elektra Gorenjska je programska novost, je dejal Jože Knavs, predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska.


<<   Nazaj