Jarka za kablovod na arheološkem najdišču

Elektro Gorenjska je jeseni 2003 začel zamenjevati dotrajano električno 10 kV kabelsko napeljavo z 20 kV v starem mestnem jedru Kranja. Obnovo je v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji spremljal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Ob izkopu jarka za kablovod so 20. marca 2004 na območju Sejmišča (Lajha) naleteli na pomembno arheološko najdišče.

Pojavile so se prve najdbe, predvsem odlomki prazgodovinske lončenine v naselbinski plasti. Pokazala sta se tudi dva vkopa očitno mlajših grobov. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, je zahteval razširitev izkopa, da bi nakazana grobova lahko v celoti izkopali. V nadaljevanju del, v zimskih razmerah v začetku aprila, ki so potekala ročno z arheološkimi metodami, se je izkazalo, da gre za dva bogata ženska grobova, katerih eden je sploh najbogatejši grob iz obdobja preseljevanja ljudstev doslej izkopan v Sloveniji. Ob razširitvi izkopa, s katero so v celoti zajeli prva dva grobova, so se pokazali še drugi, tako da so v končni fazi izkopali površino 9 x 9 metrov, na njej pa je bilo 13 grobov. Po mnenju konservatorskega svetovalca Milana Sagadina raziskana površina predstavlja stratigrafsko dobro ohranjen in logično zaključen prostor med najnovejšim vkopom za električni kabel na vzhodu, starim kablovodom na severu, vodovodom na zahodu in mejo področja, ki so bila raziskana leta 1901.

Pri izdelavi kabelske kanalizacije za TP HE Standard na Lajhu je bil odkrit najbogatejši grob iz 6. in 7. stoletja na slovenskem ozemlju. Gradbena dela v tem delu so zaradi arheoloških najdb zelo zahtevna in tudi draga.


<<   Nazaj