O holdingu slovenske elektrodistribucije

Portal www.energetika.net je 26. februarja 2004 objavil intervju z mag. Andrejem Šuštaršičem, članom uprave Elektra Gorenjska, o holdingu slovenske elektrodistribucije. Namreč minister MOPE mag. Janez Kopač, ga je imenoval za vodenje projekta ustanovitve HSD. holdinga slovenske distribucije. Mag. Andrej Šušteršič je dejal, da je možnih več vrst holdinga.

"Zakon o gospodarskih družbah loči tri oblike. Mi moramo upoštevati energetski zakon, spremembe energetskega zakona, ki gredo sedaj v obravnavo v parlament, EU direktivo in možnost podelitve koncesije, ter določene ostale parametre. Na podlagi študije pa bomo izbrali in predlagali tisto najbolj optimalno organizacijsko obliko holdinga. Opravljena bo t.i. pravna študija, ki bo ugotavljala kakšna oblika holding bi bila na obstoječo zakonodajo najbolj primerna. Druga je pa ekonomska študija, ki bo ocenjevala t.i. ekonomsko finančno upravičenost kapitalskega povezovanja ob ustanovitvi HSD, sledila pa bo še ocenitev poštene tržne vrednosti vseh petih distribucijskih podjetij in določitev menjalnih razmerij. Če bodo rezultati študij pozitivni, bo lahko tudi dejansko prišlo do utemeljene ustanovitve HSD."

Glede razmerij v holdingu je povedal, da bodo sedanja podjetja imela enako vlogo in enak položaj. Gre pa seveda za odvisne družbe holdinga, ki jih on ustanovi, med temi družbami pa ne bi bilo nobene odvisnosti. Ne bo na primer mogoče, da bi se ena distribucija ukvarjala s trgovanjem, ostale pa ne. Ali se bodo vse ukvarjale z določeno dejavnostjo, ali pa nobena. Potrebno bo še doreči razmerja financiranja samega holdinga, drugače pa naj bi imele distribucije popolnoma enakovredne položaje.

Združevanje distribucij je glede na majhnost elektrodistribucijskih podjetij smiselno, ker bi s holdingom tudi presegli lokalnost posameznih distribucij in vpetost v določeno lokalno okolje, kar pa je nenazadnje tudi eden izmed ciljev države, katera želi imeti na slovenskem prostoru močno distribucijo, s tem pa se posredno doseže boljša učinkovitost in zanesljivost dobave električne energije, s tem pa tudi zadovoljstvo naših odjemalcev.


<<   Nazaj