Težave zaradi obilnega sneženja tudi pri oskrbi z električno energijo

Po vsej Gorenjski je zaradi sneženja občasno prihajalo do krajših motenj pri preskrbi z električno energijo, vendar so po besedah vodje službe obratovanja pri Elektru Gorenjska, Petra Lavtarja, obvladovali položaj.

Za Radio Kranj je 24. februarja 2004 Peter Lavtar povedal: "Tudi na območju Elektra Gorenjska dokaj uspešno še obvladujemo situacijo tako, da je brez električne energije samo dolina Supotnice, to je torej s 4 transformatorskimi postajami, medtem ko so na vsem ostalem območju odjemalci napajani, vendar žal z določenimi motnjami, ki so posledica otresanja snega na 110 in 20 kV daljnovodih. Če bo to sneženje še tako močno kot je do sedaj, lahko predvidevamo, da bo teh motenj še več. Bojim se pa, da bo prihajalo tudi do loma drevja in s tem torej do trajniških poškodb na omrežju."

Elektro Gorenjska pokriva 290 km2 ozemlja in vključuje 1.000 km daljnovodov, 400 km podzemnih vodov in več kot 3.000 km nizkonapetostnih vodov. Največ težav pa bi se pojavilo, če se bi obilno sneženje nadaljevalo na hribovitih področjih zaradi lomljenja dreves.


<<   Nazaj