Sprememba cen električne energije za tarifne odjemalce

Elektro Gorenjska, d.d., je obvestila cenjene odjemalce električne energije, da je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k novim tarifnim postavkam za prodajo električne energije tarifnim odjemalcem.

Cena električne energije je od 1. februarja 2004 dalje za tarifne odjemalce dražja za 4%. Navedene so bile cene za tarifne odjemalce nekaterih tipičnih odjemalcev.

A. Gospodinjski odjem:

1. Enotarifno merjenje:
Energija: 16,86 SIT/kWh + 20% DDV
Priključnina do 4 kW: 490,96 SIT/mesec + 20% DDV

2. Dvotarifno merjenje:
Energija: VT = 20,04 SIT/kWh + 20 % DDV, MT = 11,79 SIT/ kWh + 20% DDV
Priključnina od 6 do 8 kW (varovalke 3 x 16 A ali 3 x 20 A): 1.104,66 SIT / mesec + 20% DDV
Obračunska moč 10 kW: 187,10 SIT/kW + 20% DDV, kar pri 10 kW odjemu (varovalke 3 x 25 A) skupaj znese: 1.871,00 SIT/mesec + 20% DDV

B. Ostali odjem:

1. Dvotarifno merjenje:
Energija: VT = 22,68 SIT/kWh + 20% DDV, MT = 13,34 SIT/ kWh + 20% DDV
Obračunska moč: 234,90 SIT/kW + 20% DDV

Za podrobnejše informacije o cenah so odjemalce usmerili na spletne strani: www.elektro-gorenjska.si.

Odjemalci, ki želijo, da se jim ob spremembi cene upošteva obračun na podlagi realne porabe so bili pozvani, da do 13. februarja sporočijo stanje števca na dan podražitve.

Sporočila so sprejemali v pisni obliki, vsebovati pa morajo ime in priimek uporabnika električne energije, številko odjemnega mesta in stanje števca na dan podražitve.

Strankam, ki stanja števca na dan podražitve niso sporočile, so skladno z 89. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. list RS št. 117/2002 in št. 21/2003), izračunali dobavljeno električno energijo z linearno interpolacijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posameznih tarifnih postavk med dvema odbirkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja.


<<   Nazaj