V Elektru Gorenjska se še niso odločili glede ustavnega spora

V Elektru Gorenjska, enem od skupno petih domačih podjetij za distribucijo električne energije, se še niso odločili glede sprožitve ustavnega spora, kakor so jim naročili manjšinski lastniki, nezadovoljni, ker vlada zadržuje cene električne energije za tarifne odjemalce in s tem po njihovem prepričanju izčrpava elektrodistribucijska podjetja. "V zvezi s sprožitvijo ustavnega spora nismo sprejemali še nobenih odločitev, zato še ne moremo odgovoriti, kako bomo ravnali v zvezi s tem vprašanjem," so 8. januarja 2004 za STA sporočili iz uprave kranjske družbe. Elektro Gorenjska, v katerem ima država 79,5-odstotni lastniški delež, bo v letu 2004 na tarifnem odjemu pod enakimi pogoji dobave, kakor so veljali konec leta 2003, "pridelala" približno 1,14 milijarde tolarjev izgube.

Sicer pa se v Elektru Gorenjska "v glavnem" strinjajo z izjavo Janeza Bojca, predstavnika manjšinskih lastnikov elektrodistribucijskih podjetij, da bi cena električne energije za gospodinjstva morala biti višja za 17 odstotkov. Bojc je za časnik Delo še dejal, da bi v tem primeru gospodinjstva plačevala električno energijo po takšni ceni, kot jo plačujejo upravičeni odjemalci (to so skoraj vsi porabniki razen gospodinjstev). "S tem povečanjem pa bi dejavnost dobave tarifnim odjemalcem pokrila samo vse nastale stroške. To ne pomeni, da bi bila cena enaka tisti, kot jo imajo upravičeni odjemalci," so za STA še pojasnili v upravi kranjske družbe.

Na tarifnem odjemu kranjsko elektrodistribucijsko podjetje oskrbuje 80.511 odjemalcev, od tega 71.976 na gospodinjskem odjemu. V letu 2003 so tarifnim odjemalcem prodali 402.400 megavatnih ur električne energije, od tega 296.100 gospodinjskim odjemalcem; za leto 2004 pa načrtujemo 406.840 MWh prodaje tarifnim odjemalcem, od tega 298.946 MWh gospodinjskim odjemalcem.

Namreč na dopisni seji 30. decembra 2003 je Vlada RS sprejela uredbo o določitvi fiksne cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje, s katero je cena omrežnine, ki je bila oblikovana v skladu s predpisi in uporabljena na tržišču 1. decembra 2003, določena kot fiksna za obdobje šestih mesecev. Takšno odločitev je vlada sprejela zaradi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, ki ga je agencija za energijo 30. decembra objavila v uradnem listu. Ta pravilnik s 1. januarjem 2004 določa 11,77-odstotni dvig omrežnine glede za prenosno omrežje in 13,87-odstotni dvig omrežnine za distribucijska omrežja, tolikšna podražitev pa ni skladna s ciljem znižanja inflacije, so poudarili na gospodarskem ministrstvu.


<<   Nazaj