Pogovor uprave družbe na Radiu Kranj

Elektro Gorenjska bo v poslovnih rezultatih za lansko leto po vsej verjetnosti prikazal dobiček, čeprav je še lani napovedoval, kar občutno izgubo. V programu Radia Kranj je bil 8. januarja 2004 objavljen pogovor novinarja Iztoka Goloba s predsednikom uprave Elektra Gorenjska Jožetom Knavsem in članom uprave mag. Andrejem Šuštaršičem.

Jože Knavs: "Država je zadovoljna z rezultatom, zato tudi zadržuje ceno za električno energijo tarifnih odjemalcev. Dobiček je predvsem posledica večjega angažiranja pri izvajanju tržnih dejavnosti na področju novogradenj in pa delno tudi ugodnih cen električne energije v lanskem letu."

Mag. Andrej Šušteršič: "Znotraj podjetja imamo dejavnost, ki opravalja elektromontažna dela za samo podjetje in za zunanji trg. Smo na trgu, kar nam ustvarja določen dobiček. Imamo zaposlene strokovnjake na tem področju in na podlagi tega so naše storitve tudi konkurenčne."

Mag. Andrej Šušteršič: "Cene v Evropski uniji naraščajo. Razlog naraščanja je del globalne politike in se bo po 1. maju odvijal v Bruslju. Države Evropske unije so ugotovile, da so premalo vlagale v posodobitev, predvsem v izgradnjo novih energetskih virov, tukaj gre predvsem v opuščanju t.i. jedrske energije; Italija je že pred leti sprejela sklep o zaprtju, Francija je drugačen segment, kjer se še gradi, v tem trenutku je zmanjkalo proizvodnih objektov. Evropska komisarka za energetiko in transport je opozorila in jasno povedala, če želimo zagotoviti dovolj električne energije v Evropi, je potrebno vsak teden zgraditi en objekt za proizvodnjo električne energije. V Nacionalnem energetskem planu so nujno potrebni proizvodni objekti na spodnji Savi in delež energije, ki jo bo potrebno uvoziti. Klimatske razmere so se poslabšale, v letu 2003 je bilo pomanjkanje hidroenergije, elektrarne niso mogle delati s polno močjo, na podlagi tega je nakup električne energije pridobil na ceni. Nekatera gospodinjstva teško plačujejo položnice za elektriko, za druge ta energija ni toliko draga in jo razmetavajo. Za novoletno čestitko za leto 2004, smo naše odjemalce obvestili z njihovo letno porabo in jih obvestili, kako prihraniti določen denar pri varčevanju z električno energijo. Trend porabe električne energije narašča, nov segment potrošnje so v vse bolj vročih poletjih klima naprave."

Jože Knavs: "Plačniška politika in kultura na Gorenjskem je dosti visoka, neplačnikov je 1 - 2 % odjemalcev, število odklopov pa je 150 letno. Eektrika je blago, ki jo je treba plačati. Redukcije? Uprava družbe distributivnega podjetja se bova prizadevala, da do redukcij ne bi prišlo. Za to je zelo malo verjetnosti, zanesljivo ne bo napovedanih redukcij. Lahko pa se dogajajo nenapovedani dogodki, ki so posledica močno iztrošene opreme. Gorenjska distribucija je del slovenskega elektroenergetskega sistema in če se del tega sistema podre, lahko posredno vpliva na električne mrke. To se je zgodilo tako energetsko zanesljivim državam kot so Finska, Švedska, Italija in ZDA. Pri tem je pomembno, koliko denarja vlagamo v električno mrežo. Na Gorenjskem se lahko pohvalimo, da imamo moderno tehnologijo in to je osnovna politiksa Elektra Gorenjska, da bomo skrbeli za ta tehnološki korak z Evropo."


<<   Nazaj