Pravila tekmovanja

SPLOŠNO

1. Pravico nastopa na letnih ali zimskih športnih igrah Elektro distribucijskih podjetij (EDS) imajo delavci, ki so v rednem delovnem razmerju v naslednjih podjetjih:

 • Elektro Ljubljana, d.d.,
 • Elektro Gorenjska, d.d.,
 • Elektro Maribor, d.d.,
 • Elektro Celje, d.d.,
 • Elektro Primorska, d.d.,
 • Informatika, d.d.,
 • Stelkom, d.o.o.,

in delavci, ki so zaposleni v vseh hčerinskih družbah (v nadaljevanju hčerinske družbe) distribucijskih podjetij, v katerih imajo le-ta 100 % lastniški delež.

Zaposleni v SODO, d.o.o. lahko sodelujejo na športnih igrah EDS podjetij v vlogi gosta ali v vlogi tekmovalca za distribucijsko podjetje v katerem je bil ta nazadnje v rednem delovnem razmerju pred zaposlitvijo v SODO, d.o.o. Pravico nastopa na igrah imajo tudi upokojenci vseh zgoraj navedenih družb.

2.  Vsaka družba lahko v posamezni disciplini nastopi le z eno ekipo. Tekmovalci Informatike, d.d., in Stelkoma, d.o.o., lahko nastopijo le v disciplinah, kjer je možnost določitve posameznega rezultata. Te discipline so: kolesarjenje, kros, streljanje in kegljanje, veleslalom in smučarski teki.

3. Tekmovanje za posamezno športno disciplino se organizira, če so prijavljene najmanj tri ekipe.

4. Tekmovanje v letnih športnih igrah se izvede v naslednjih disciplinah:

 • kolesarjenje,
 • namizni tenis,
 • tenis,
 • streljanje z zračno puško,
 • kegljanje,
 • balinanje,
 • mali nogomet,
 • odbojka,
 • kros,
 • šah,
 • košarka,
 • plezanje na drog.

5. Skupni zmagovalec na športnih igrah se določi tako, da zmagovalna ekipa v posamezni disciplini prejme 5 (pet) točk, vsaka naslednja pa po eno manj.

6. Prve tri zmagovalne ekipe v posameznih disciplinah in v skupni razvrstitvi prejmejo pokale.

7. Organizator podeli pokal za absolutni čas proge pri kolesarjenju in krosu, posebej za ženske in moške. Podeli se prehodni pokal za letne in zimske igre. Prehodni pokal preide v trajno last po treh (3) osvojenih zmagah.

8. V disciplinah:

 • kolesarjenje,
 • streljanje,
 • kegljanje in
 • kros,
 • smučarski teki,
 • veleslalom

kjer se tekmuje v moški in ženski konkurenci in je možno ugotavljati posamične rezultate, dobijo prvi trije posamezniki priznanje (medalje). Za skupno uvrstitev distribucijskih podjetij se izločijo rezultati in točke tekmovalcev Informatike in Stelkoma.

9. V primeru ugotovljene kršitve določb tega Pravilnika lahko druge ekipe zahtevajo izločitev rezultatov posameznega tekmovalca ali posamične ekipe.

10. Organizator zavaruje udeležence iger pri izbrani zavarovalnici.

KOLESARJENJE

1. ženske

Tekmuje se posamično in ekipno, v kronometru, proga je dolga približno 5 do 6 km. Tekmuje se v treh kategorijah:
- kategorija do 34 let,
- kategorija 35-49 let,
- kategorija nad 50 let.

V ekipi lahko nastopajo tri (3) tekmovalke. Za ekipno uvrstitev  štejeta dva (2) rezultata. Iz starejše v mlajšo kategorijo se lahko premakne ena (1) tekmovalka.

2. moški

Tekmuje se posamično in ekipno, v kronometru, proga je dolga približno 8 do 10 km. Tekmuje se v treh kategorijah:

- kategorija do 34 let,
- kategorija 35-49 let,
- kategorija nad 50 let.

V ekipi nastopajo trije (3) tekmovalci. Za ekipno uvrstitev štejeta dva (2) rezultata. Iz starejše v mlajšo kategorijo se lahko premakne en (1) tekmovalec.

Točkovanje v posamezni kategoriji:

1. mesto

25 točk

2. mesto

20 točk

3. mesto

15 točk

4. mesto

12 točk

5. mesto

11 točk

  

TENIS

 1. ženske

Ekipo sestavljajo največ štiri (4) tekmovalke. Igra se dve posamezni igri, v primeru neodločenega rezultata, se igra igra dvojic. Nosilke se postavijo na osnovi rezultatov preteklih iger.

2. moški

Ekipo sestavljajo največ štirje (4) tekmovalci. Igra se dve posamezni igri, v primeru neodločenega rezultata, se igra igra dvojic. Nosilci se postavijo na osnovi rezultatov preteklih iger.

Splošno:

 • Tekmovanje se izvede na izpadanje, pri čemer:
  • izvede se predtekmovanje
  • predkolo igrajo zadnje tri uvrščene ekipe iz preteklih iger
  • zmagovalna ekipa predkola igra z drugo nosilno ekipo v drugem kolu, druga ekipa iz predkola igra s prvo nosilno ekipo prejšnje sezone
  • zmagovalni ekipi drugega kola igrata finale
  • poraženi ekipi igrata za tretje mesto.

V primeru časovne stiske si organizator pridržuje pravico, da se tretje mesto določi brez igre, na podlagi doseženih rezultatov v predhodnem kolu, s čimer se morata strinjati vodji obeh prizadetih ekip.

 • Vodja posamezne ekipe mora najkasneje 15 minut pred uradnim pričetkom turnirja vodji tekmovanja posredovati seznam tekmovalcev oz. postavitev na posamezno igralno mesto.
 • Odstopanje oz. menjava igralca je možna samo ob primeru poškodbe, pri čemer zamenjani igralec ne more več nastopati do konca turnirja.
 • V konkurenci žensk se igra na 6 dobljenih iger (game-ov), pri čemer se pri rezultatu 5:5 igra podaljšana igra (time-break), v konkurenci moških pa na 9 dobljenih iger (game-ov), pri čemer se pri 8:8 igra podaljšana igra (time-break).

NAMIZNI TENIS

1. ženske

Način tekmovanja ekip je vsak z vsakim. Vrstni red ekipnih dvobojev se določi po Bergerjevem sistemu.

Posamezno ekipo sestavljajo 3 (tri) tekmovalke. Ekipni dvoboji se igrajo na 2 (dve) dobljeni igri. Vsaka posamična igra se igra na 2 (dva) dobljena seta. Vrstni red iger posameznic mora biti naslednji: A:X, B:Y, dvojice. Ko ena od ekip doseže 2 (dve) dobljeni igri, je dvoboj končan.

Zmagovalka dvoboja prejme 2 (dve) točki, poraženec 0 (nič) točk. Vrstni red se določi po številu osvojenih točk za dvoboje.

Če dve ali več ekip osvoji enako število točk, se njihov relativni vrstni red določi samo po rezultatih njihovih medsebojnih dvobojev, upoštevaje postopoma odnos zmag in porazov v posameznih dvobojih, nizih in točkah tako dolgo, dokler se ne dobi vrstnega reda.

2. moški

Način tekmovanja ekip je vsak z vsakim. Vrstni red ekipnih dvobojev se določi po Bergerjevem sistemu.

Posamezno ekipo sestavljajo 4 (štirje) tekmovalci . Ekipni dvoboji se igrajo na 3 (tri) dobljene igre. Vsaka posamična igra se igra na 2 (dva) dobljena seta. Vrstni red iger posameznikov mora biti naslednji: A:X, B:Y, C:Z, B:X, A:Z. Ko ena od ekip doseže 3 (tri) dobljene igre, je dvoboj končan.

Zmagovalec ekipnega dvoboja prejme 2 (dve) točki, poraženec pa 0 (nič) točk. Vrstni red se določi po številu osvojenih točk za dvoboje.

Če dve ali več ekip osvoji enako število točk, se njihov relativni vrstni red določi samo po rezultatih njihovih medsebojnih dvobojev, upoštevaje postopoma odnos zmag in porazov v posameznih dvobojih, nizih in točkah tako dolgo, dokler se ne dobi vrstnega reda.

 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO

1. ženske

Ekipo sestavljajo tri (3) tekmovalke, za ekipno uvrstitev štejeta dva (2) najboljša rezultata. Strelja se na razdalji 10 m, po 20 metkov, na malo tarčo (R-8) s puško serijske izdelave.

2. moški

Ekipo sestavljajo štirje (4) tekmovalci, za ekipno uvrstitev se štejejo trije (3) najboljši rezultati. Strelja se na razdalji 10 m, po 40 metkov, na malo tarčo (R-8) s puško serijske izdelave.

KEGLJANJE

1. ženske

Ekipo sestavljajo tri (3) tekmovalke (2 tekmovalki in 1 rezerva). Tekmuje se po pravilih Kegljaške zveze Slovenije, vendar se zniža na 60 lučajev.

2. moški

Ekipo sestavlja pet (5) tekmovalcev (4 tekmovalci in 1 rezerva). Tekmuje se po pravilih Kegljaške zveze Slovenije na 120 lučajev.

BALINANJE

Tekmuje se ekipno. Ekipo sestavljajo štirje (4) tekmovalci. Tekmuje se v trojkah. Igra se do 13 točk v oziroma z omejitvijo 40 minut in obrat.

MALI NOGOMET

Tekmuje se ekipno. Ekipo sestavlja pet (5) igralcev: 4 igralci + vratar. Za ekipo se lahko prijavi devet (9) igralcev. Tekma traja 2 x 15 minut. Igra se na rokometnih igriščih. Igra se po Bergerjevem sistemu.

ODBOJKA

1. ženske

Tekmuje se ekipno. Za ekipo se lahko prijavi deset (10) igralk. Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije na dva dobljena seta. Igra se po Bergerjevem sistemu.

2. moški

Tekmuje se ekipno. Za ekipo se lahko prijavi deset (10) igralcev. Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije na dva dobljena seta. Igra se po Bergerjevem sistemu.

KROS

1. ženske

Tekmovanje je ekipno na progi dolgi približno en (1) km.

Ekipo sestavljajo lahko največ tri (3) tekmovalke, za kategorično uvrstitev se štejejo trije (3) rezultati. V primeru, da ekipa nima nobene tekmovalke se za rezultat šteje 0 točk.

2. moški

Tekmovanje je ekipno na progi dolgi približno dva (2) km.

Ekipo lahko sestavljajo največ trije (3) tekmovalci. Za kategorično uvrstitev se štejejo trije (3) rezultati. V primeru, da ekipa nima nobenega tekmovalca v kategoriji se šteje za rezultat 0 točk.

Tako pri ženskem, kot pri moškem krosu se seštevajo najboljši rezultati posameznih podjetij v točke. Seštevek točk posameznih kategorij prinese skupinske točke za ekipno uvrstitev v panogi kros. Trije tekmovalci  se lahko premikajo v nižje kategorije, tako pri ženskah, kot pri moških.

Kategorije:

RAZRED

A -  ženske nad 45 let

B -  ženske od 35 do 44 let

C - ženske do 34 let

D - moški nad 60 let

E - moški od 50 do 59 let

F - moški od 40 do 49 let

G - moški od 30 do 39 let

H - moški do 29 let

ŠAH

Tekmuje se ekipno. Ekipo sestavljajo štirje (4) tekmovalci oz. tekmovalke. Čas za igralca(ko) je 15 minut. Igra se po Bergerjevem sistemu.

KOŠARKA   (STREETBALL)  -  IGRA TROJK

ZAMISEL

Ulična košarka je igra dveh trojk na en koš. Vsak dosežen koš pomeni eno točko. Zmaga ekipa, ki prva doseže 15 točk ali ugodnejši rezultat po 15 minutah čiste igre. V primeru neodločenega izida je neodločeno.

NADZORNIK TEKME

Potek igre vodi sodnik. Najpomembnejše pravilo je FAIR PLAY - poštena igra.
Sodnik sodi tekmo, sledi rezultatu in času ter razčiščuje nesoglasja. Njegova odločitev je dokončna. Samo vodja ekipe se lahko pritoži sodniku.

IGRIŠČE

Ulična košarka se igra na polovici košarkarskega igrišča. V igrišču je zarisana distančna linija in linija prostega meta. Koš, zadet izza 6,25 m (distančna linija), šteje dve točki.

ZAČETEK IGRE

Sodnik tekme z žrebom določi ekipo, ki bo pričela z igro. Začetek igre je za linijo zgornjega outa.

IGRA

Pred zadetkom se mora žoga dotakniti vsaj dveh igralcev napadalne ekipe. Po vsakem košu dobi žogo nasprotna ekipa. Če si po neuspešnem poizkusu zadetka koša druga ekipa pridobi žogo, mora žogo podati za distančno linijo, (oziroma za linijo prostega meta, če distančne linije ni) preden preide v napad.

PREKRŠKI, OUT

Pravičnost je zakon in princip ulične košarke. Če je nad igralcem storjen prekršek pri metu na koš in žoga zadene koš, koš velja, žogo pa dobi nasprotna ekipa. Po vsakem prekršku ali outu dobi žogo nasprotna ekipa in prične igro iz outa. Če je igralec pri metu na koš nepravilno oviran in ne doseže zadetka, se igra nadaljuje iz outa. Igralec, ki je na tekmi naredil dva namerna (nešportna) prekrška, je izključen do konca tekme. Izključitev iz igre ne pomeni kaznovanja na naslednji tekmi. Če sta izključena dva igralca ene ekipe, je tekma prekinjena in ekipa izgubi tekmo. Osebni bonus igralca je pet (5) napak. Ko ekipa napravi 8. osebno napako, nasprotnik meče prosti met in tako za vsako naslednjo osebno napako do konca tekme. V vsakem primeru po metu (dosežen ali nedosežen koš) žogo prejme nasprotna ekipa (tista, ki napravi napako).

KOŠ

Konstrukcija koša ne dovoljuje zabijanje in obešanje na koš. Zato se zabijanje in obešanje obravnava kot prekršek. Zadetek se ne prizna in žogo dobi nasprotna ekipa.

MENJAVA IGRALCEV

Ekipa na tekmi šteje šest (6) igralcev, tekmo igrajo trije (3). Število menjav med tekmo je neomejeno in se izvajajo, ko je žoga izven igre.

KONČNE DOLOČBE

Vsak igralec igra na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za osebne stvari igralcev. V primeru višje sile, si organizator pridržuje pravico do spremembe pravil. V vseh primerih, ki jih ta pravila ne obravnavajo, veljajo ista pravila FIBE.

PLEZANJE NA DROG

 • Ekipo sestavljajo: pet tekmovalcev (tekmujejo 4), en vodja ekipe in sodnik, kateri sodi nasprotni ekipi.
 • Tekmovanje se odvija štafetno.
 • Dolžnost vsakega tekmovalca je, da na drog montira SKS nosilec s pripadajočim priborom.
 • Vsi štirje tekmovalci morajo startati, da ekipa ni diskvalificirana (priti do droga), če se tekmovalec ne povzpne na drog ali ne opravi celotne naloge se ekipi da pribitek 5 minut.
 • Tekmovalci svojo nalogo opravljajo na naslednji način:

a.   na znak sodnika starta prvi tekmovalec s plezalkami na nogah in s povito montersko vrvjo izza štartne linije (4 m od drogov).
b.   pride do droga, vzame ključ in kombinirane klešče
c.   ko pripne pas okoli droga, mora stati vsaj z eno nogo še na tleh, šele potem lahko prične s plezanjem.
d.  ko pripleza do vrha droga, spusti montersko vrv, na katero eden izmed članov  ekipe priveže sveder. Pri vsakem tekmovalcu mora biti vrv čista, brez karabina in brez dodatnih vozlov ob prvem spuščanju.
e.   na označenem mestu za vrtanje izvrta luknjo, z vrvjo spusti sveder, katerega eden od članov ekipe odveže in na vrv priveže SKS nosilec, tekmovalec vrv dvigne ter nosilec vgradi (prvi nosilec na desno stran, drugega na levo, gledano iz smeri starta).
f.    po končanem delu na drogu se tekmovalec spusti, varnostni pas pa lahko odpne šele takrat, ko stoji vsaj z eno nogo na tleh, pod drogom odloži ključ in kombinirane klešče, gre do linije in se dotakne naslednjega člana ekipe, ki mora imeti svoje plezalke, svoj pas in svojo zvito montersko vrv.
g.   v času, ko tekmovalec dela na drogu, stojijo ostali člani ekipe na startnem mestu za štartno linijo, razen v trenutku, ko eden izmed članov ekipe (običajno zadnji v ekipi, ali tisti član, ki je že končal svoje delo) privezuje orodje in material (obvezna uporaba čelade) na montersko vrv.

 • Tekmovalci morajo biti pred startom kompletno opremljeni.
 • Obvezna oprema vsakega tekmovalca je naslednja:
  • delovna obleka, delovni čevlji, zaščitna čelada, varnostni pas, plezalke,  
  • monterska vrv (ne tanjša od 8 mm in ne krajša od 10 m).
 • Ekipa prinese s seboj svoj ročni sveder 18 mm ali večji (pred startom bo sodniško prekontrolirana dimenzija svedra), kakršnikoli ključ 24, kombinirane klešče ter vsaj dve monterski vrvi.
 • Orodje in pribor, ki je potrebno za delo, se pred startom nahaja poleg droga, razen monterska vrv, ki je lahko privezana ob varnostnem pasu.
 • Pri spuščanju z droga se kaznuje namerno ali nenamerno drsenje. Zdrs pri vzpenjanju na drog se ne kaznuje.
 • Padec ključa, klešč, čelade, svedra ali monterske vrvi se kaznuje samo takrat, ko je delo končano in tekmovalec tega orodja ne potrebuje več ter s tem ni bila povzročena zamuda časa.
 • Padec orodja ali pribora pri vlečenju na drog se ne kaznuje, če tekmovalec še enkrat (ali večkrat) povleče orodje ali pribor na drog, razen monterske vrvi, po katero mora tekmovalec sam. Metanje orodja in pribora ni dovoljeno. Tekmovalec se sam odloči kako bo ponovno dobil manjkajoče orodje ali pribor t.j. s plezanjem ali z vlečenjem.
 • Dovoljena je zamenjava zlomljenega orodja in pribora.
 • Tekmovalec mora na viden način opozoriti sodnika, da prekine z merjenjem časa toliko dolgo, da se zamenja poškodovano orodje ali pribor in da se tekmovalec postavi v prejšnji položaj, ko je bilo prekinjeno merjenje.
 • Tekmovalcu, ki se je po končanem delu spustil na tla, ni potrebno pripeti varnostnega pasu ter zvijati montersko vrv.
 • Vijak nosilca za SKS mora biti pričvrščen tako močno, da ga ni mogoče odviti z roko.
 • Razmaki med SKS nosilci (sredina vijaka) so gledano od vrha droga v razmakih 20+30+30+30 cm in so vnaprej označeni, razen v primeru, če mesto vrtanja pride ravno na grčo. V tem primeru je mesto vrtanja označeno in prestavljeno nad grčo.
 •  Dovoljeno odstopanje izvrtane luknje na drugi (izstopni) strani je 1 cm od sredinske linije droga (roba označene črte) v levo ali desno smer.
 • Vsaka ekipa mora imeti svojega vodjo ekipe, ki ni eden izmed tekmovalcev in bo  med tekmovanjem sodnik nasprotni izžrebani ekipi.
 • Pri startu vsake ekipe je sodnik istočasno tudi merilec časa ter kontrolira pravilnost izvajanja in kazenske točke vpiše v listo točk.
 • Ko ekipa zaključi tekmovanje sodnik vpiše podatek o tekmovalnem (porabljenem) času v merilni list, časa na štoparici pa ne sme izbrisati dokler niso rešeni vsi morebitni spori glede časa in kazenskih točk.
 • Tekmovalci se po končanem delu odmaknejo in ne smejo vplivati na delo sodnikov, v nasprotnem primeru lahko vodja tekmovanja ekipo kaznuje za vsako motenje po 10 sekund.
 • Po končanem tekmovanju se sestane sodniška ekipa (vsi sodniki) in vodje ekip z vodjem tekmovanja, ki pregleda vse merilne liste in rešuje tudi morebitne spore.
 • Sodnik ekipe odda svoj merilni list, ko mu podpiše tudi vodja ekipe, kateri je sodil.
 • V kolikor dve ekipi dosežeta enak čas, je boljša tista, ki ima manj kazenskih točk.
 • Organizator pripravi kostanjeve drogove enakih dimenzij (9-10m), enakih debelin spodaj (cca. 25cm ) in zgoraj (16 cm ), nosilce za SKS (4 kom, komplet s sponko,  vijakom, matico in podložko). Preveri tudi dolžino vijakov glede na debelino drogov. Ostalo orodje prinesejo ekipe s seboj.
 • Organizator pred tekmo označi drogove v predpisanih razmakih 20+30+30+30 cm oziroma mesta vrtanja ter središče droga (na obeh straneh, npr. z barvnim sprejem). V primeru, da se na predpisanem razmaku za vrtanje nahaja grča, se mesto vrtanja prestavi nad  grčo za velikost grče. Namen označevanja droga je v tem, da se po tekmovanju lažje izmeri predpisano odstopanje nosilcev in že vnaprej izogne morebitnim grčam ter ekipam omogoči enake pogoje. Poleg tega se vsak drog tudi označi na vsakem tekočem metru dolžine zaradi lažje kontrole zdrsa. V kolikor se ugotovi, da debeline drogov ne ustrezajo dolžinam vijakov SKS nosilcev, se sodniška ekipa odloči o (ne)uporabi podložke. Organizator po končanem tekmovanju tudi poskrbi za meritve odstopanj SKS nosilcev, pri čemer mora sodelovati nevtralni merilec in posamezni sodnik (sodeluje tisti sodnik, ki je ekipi meril čas).
 • Ekipa naj ima s seboj rezervno orodje in zaščitna sredstva, v primeru zamenjave poškodovanega orodja.

Kazenske točke:  

Zap. št.

Naloga

Pribitek

1.

prezgodnji start

5 sek

2.

prepozno ali prezgodnje privezovanje varnostnega pasu

10 sek

3.

padec orodja ali pribora po opravljenem delu in ga tekmovalec ni ponovno pobral (tudi matice in podložke)

15 sek

4.

zdrs pri spuščanju ( več kot 1m )

10 sek

5.

odstopanje od predpisanega odstopanja (1cm) od mesta vrtanja ali na izstopni strani posameznega nosilca SKS, za vsak cm(+/-) v katerokoli smer

5 sek

6.

odstopanje predpisanega razmaka med vijaki nosilcev SKS, za vsak cm(+/-) v levo ali desno smer

5 sek

7.

premalo zategnjen vijak

10 sek

8.

nepravilno obrnjena sponka SKS

15 sek

9.

prezgodaj spuščena monterska vrv

15 sek

10.

vplivanje na sodniške odločitve

10 sek