Organizacijski odbor

Iztok JENKO  Predsednik organizacijskega odbora  
Slavka AŽMAN Sekretarka
mag. Jelka BLEJEC Finance
mag. Mateja NADIŽAR  Protokol
Iztok ŠTULAR Zabavni del
Dominik OVNIČEK Bilten, informacijska pisarna, računalniška obdelava podatkov
Rudolf OGRINC Gostje
Aleš AŽMAN Varovanje
Damijana PERNUŠ Prehrana
Marjan PORENTA Predsednik športnega društva EG
mag. Renata KRIŽNAR Celostna podoba, sponzorstvo, press
Iztok ŠTERN, Žarko ŠTRUKELJ      Tehnično vodstvo
Edvard  KOŠNJEK Komerciala, sponzorji