Komercialna kakovost

Komercialna kakovost označuje vidike kakovosti storitev, ki izhajajo iz odnosa med izvajalcem nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja oziroma distributerjem električne energije in uporabnikom omrežja. Raven komercialne kakovosti se vrednoti s kakovostjo posameznih storitev, ki jih distributer nudi uporabnikom, in sicer predvsem na področjih:

  • priključevanje na omrežje (obravnava zahtev, izdaja ocene stroškov za izvedbo del, aktiviranje priključka na električno omrežje, priprava pogodb itd.),
  • obveščanje o načrtovanih prekinitvah napajanja,
  • izdaja informacij o stroških in plačilih, priprava odgovorov na povpraševanja,
  • storitve klicnih in informacijskih centrov,
  • storitve na prevzemno-predajnih mestih (obiski, zamenjava varovalk, odklopi in priklopi itd.),
  • reševanje pritožb (kakovost napetosti, računi, plačila itd.) in
  • vzdrževanje merilnih naprav.

Za komercialno kakovost Agencija za energijo določa standarde, ki so sistemski in zajamčeni. Sistemski standardi se nanašajo na vnaprej določeno minimalno raven kakovosti izvajanja storitev, ki jo uporabniki lahko pričakujejo z določenim deležem odstopanja. Zajamčeni standardi se nanašajo na minimalne ravni kakovosti storitev, ki jih je distributer zavezan zagotavljati vsakemu uporabniku. Ob dokazanem neizpolnjevanju zajamčenih standardov kakovosti storitev so prizadeti uporabniki upravičeni do plačila kompenzacije s strani distributerja.

 

Poročila kakovosti