Kakovost oskrbe z električno energijo

Temeljna dejavnost Elektra Gorenjska, d. d., je distribucija električne energije. S svojim delom zagotavljamo zanesljivo in dolgoročno stabilno oskrbo z električno energijo s poudarkom na zagotavljanju:

  • načrtovane ravni neprekinjenosti napajanja odjemalcem električne energije na distribucijskem omrežju;
  • kakovosti napetosti v skladu s standardi in stalnih izboljšav komercialne kakovosti;
  • dolgoročne stabilnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti distribucijskega omrežja;
  • dolgoročnega razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja za zadostitev prihodnje porabe ter večjega obsega razpršene proizvodnje električne energije, vključno z uvajanjem aktivnih omrežij.

Kakovost oskrbe električne energije zajema: