Uradno odprli nov energetski objekt RTP Radovljica s stikališčem

Radovljica, 26. oktober 2018 – Danes smo v Radovljici odprli novo 110/20 kilovoltno (kV) razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Radovljica in novo 110kV plinsko izolirano GIS stikališče. Investicija v vrednosti 2,4 milijona evrov predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja mesta Radovljica z njeno okolico. S projektom investitor Elektro Gorenjska pomembno prispeva k izboljšanju in ohranjanju kakovosti zanesljive oskrbe z električno energijo na omenjenem območju, z njo bo omogočen nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva.

Izgradnja nove RTP v Radovljici in novega 110 kV stikališča zagotavlja tehnično ustreznejše in zanesljivejše pogoje priključne moči, kar za končne uporabnike dolgoročno pomeni tudi nižje stroške. Nova RTP Radovljica omogoča tudi boljše obvladovanje napetostnih razmer, saj je omrežje vedno bolj obremenjeno.

»Investicija je potekala skladno s časovnimi in finančnimi načrti, ob tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in partnerji. Projekt bo še dodatno izpolnil temeljno obljubo podjetja Elektro Gorenjska, to je zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo na Gorenjskem. Nov energetski objekt bo zagotovo vplival tudi na nadaljnji gospodarski in turistični razvoj regije,« je ob uradni predaji objekta svojemu namenu povedal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska.

Slavnostnega dogodka sta se udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer in župan Radovljice Ciril Globočnik. Strinjala sta se, da je kakovostna in zanesljiva energetska infrastruktura ključnega pomena za nadaljnji razvoj Gorenjske. »Je osnova, na kateri temelji turistični razvoj, ki je na omenjenem področju ključna gospodarska panoga,« je dejal Ciril Globočnik, župan občine Radovljica.

Državni sekretar mag. Bojan Kumer je v svojem nagovoru izpostavil problem globalnega segrevanja in posledično smele pristope na poti k nizkoogljični družbi ter pozval strokovnjake k odprtemu, ustvarjalnemu iskanju novih tehnoloških rešitev in inovacij na področju energetske oskrbe, ki bodo omogočile nadaljnji trajnostni razvoj družbe.

Do nove RTP Radovljica in novega stikališča v manj kot dveh letih
Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska deluje dvanajst razdelilno transformatorskih postaj (RTP). Skladno z razvojnimi potrebami okolja, v katerem delujejo, se jih ustrezno nadgrajuje.

RTP Radovljica je bila zgrajena leta 1978. Obsegala je krajevno nadzorništvo, ločeno 20 kV stikališče ter prostozračno 110 kV stikališče s pripadajočima 110/20 kV energetskima transformatorjema. Večji del primarne 110 kV opreme, vključno s kovinskimi konstrukcijami (portali, podstavki) ter z betonskimi temelji portalov in podstavkov, je bil star 40 let in je bil zato na robu življenjske dobe. V letu 2017 smo v skladu z načrti v podjetju pristopili k nadgradnji RTP Radovljica, kjer se je zaradi dotrajanosti obstoječega stikališča s pripadajočim vodenjem in zaščito začela izgradnja novega, nadomestnega 110kV stikališča v GIS izvedbi (H-stik) s pripadajočo sekundarno opremo. Oktobra 2017 je bil uspešno opravljen visokonapetostni preizkus GIS opreme. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za vključitev objekta v elektroenergetsko omrežje in za opravljanje funkcionalnih in zagonskih preizkusov. Junija 2018 je bil elektroenergetski objekt vključen v distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska.

Tehnične podrobnosti o objektu so na voljo v zloženki na naslednji povezavi.


<<   Nazaj