Z digitalizacijo storitev postajamo učinkovitejši in dostopnejši uporabniku

Kranj, 28. 6. 2018 – V Elektru Gorenjska pri končnih uporabnikih, skladno z načrti in evropskimi usmeritvami, zamenjujemo stare števce in jih nadomeščamo z naprednimi, elektronskimi. Naš cilj je, da bi bili v letu 2021 vsi uporabniki na Gorenjskem opremljeni z naprednimi merilnimi sistemi. Trenutno ima že več kot polovica uporabnikov nameščen nov elektronski števec.

Tako uporabnike z novimi števci vključujemo v daljinski sistem vodenja, po katerem bodo na koncu vsi plačevali električno energijo po dejanski porabi. Veliko uporabnikov še vedno plačuje mesečni pavšal, enkrat letno potem dobijo popis dejanskega stanja. Pri starejših števcih se odčitavanje števcev izvaja namreč le enkrat letno.  Tako ob letnem poračunu pogosteje prihaja do precejšnjih odstopanj od pričakovane vrednosti, zato je bilo v preteklosti tudi več pritožb in reklamacij porabe s strani uporabnikov.

Pri elektronskih števcih Elektro Gorenjska, d. d., pri gospodinjskih odjemalcih iz števca zajema dnevne podatke po posameznih tarifah. Ti podatki se shranjujejo v merilni center tako, da na koncu porabniki plačujejo po dejanski porabi.

Sicer pa Elektro Gorenjska, d. d., s podatki, ki jih je daljinsko možno odčitavati iz elektronskih števcev, ravna v skladu s pravili varovanja osebnih podatkov in veljavno zakonodajo. Dnevni podatki se obdelujejo le v primeru, ko uporabnik želi podrobnejše podatke o svoji porabi oz. ob obravnavanju morebitnih pritožb glede delovanja števcev.

Dnevne podatke se zajema tudi za potrebe samopreverjanja delovanja sistema in za potrebe izvajanja sprememb lastništva in plačnikov na merilnih mestih uporabnikov ali zamenjave dobavitelja. V vseh ostalih primerih pa dobavitelju električne energije, ki ga je izbral uporabnik, podjetje posreduje le mesečne podatke po posameznih tarifah, ki so namenjeni za obračun električne energije po dejanski porabi.

Ker se v zadnjem času v javnosti pojavljajo različna vprašanja glede varovanja osebnih podatkov, povezanih tudi s porabo in koriščenjem električne energije, na področju katerega delujemo kot elektrodistribucijsko podjetje, vsem uporabnikom našega distribucijskega omrežja sporočamo, da v Elektru Gorenjska, d. d., spoštujemo veljavno slovensko in evropsko zakonodajo na vseh področjih, tudi na področju varstva osebnih podatkov uporabnikov. Z njimi ravnamo zakonito, pošteno, predvsem pa varno.

Več o merjenju električne energije si lahko preberete na naslednji povezavi.


<<   Nazaj