Skupina Elektro Gorenjska je leto 2017 zaključila z dobičkom

Kranj, 17. april 2018 -  Na sedežu podjetja Elektro Gorenjska je danes potekalo srečanje z novinarji. Na njem sta predsednik uprave mag. Bojan Luskovec in direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman predstavila poslovanje podjetij v letu 2017 ter ključne projekte in izzive podjetij. 

»V primerjavi z letom 2016 se je odjem električne energije povečal za 3,3 %, skupaj smo uporabnikom na Gorenjskem tako zagotovili kar 1.103,725 GWh električne energije. V letu 2017 smo zaključili z večino strateških projektov, začeli z implementacijo novega geografskega informacijskega sistema, pridobili standard kakovosti ISO/IEC 27001: 2013 - sistem vodenja varovanja informacij ter zaključili razvojni projekt INCREASE, « je dejal Bojan Luskovec.

Do konca leta 2017 je delež srednjenapetostnega omrežja pod zemljo znašal 63 %, delež nizkonapetostnega omrežja pa kar 83 %. Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja Elektra Gorenjska tako znaša že 73 %, kar jih uvršča ob bok državam kot so Avstrija, Švedska, Švica, Nemčija in Luksemburg. Za investicijske projekte, katerih osnovni cilj je gradnja robustnega in stabilnega omrežja ob pomoči naprednih tehnologij, je podjetje v letu 2017 namenilo 16,4 milijona evrov. Skupaj so izvedli več kot 350 investicijskih projektov.

Direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman je izpostavil projekte, s katerimi se podjetje iz klasičnega proizvajalca električne energije spreminja v upravljalca električne energije, tako na področju učinkovite rabe kot emobilnosti: »Gorenjske elektrarne aktivno vstopajo po poti razvoja e-mobilnosti na Gorenjskem. Doslej smo v partnerstvu postavili že deset električnih polnilnih postaj na Gorenjskem, ki jih tudi sami upravljamo,« je še izpostavil Ažman in povedal, da so celotni prihodki družbe v letu 2017 znašali 3.836.342 evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa 439.420 evrov. Na zaposlenega so realizirali dodano vrednost v višini 141.355 evrov.

Družba Gorenjske elektrarne svoje prihodke ustvarja s prodajo električne energije, proizvedene v malih hidroelektrarnah (16) in sončnih elektrarnah (19), iz naslova učinkovite rabe energije ter s prodajo toplote in električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplotne in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE – 5). Gorenjske elektrarne so v zadnjih letih zgradile tudi nadzorni sistem za daljinsko upravljanje hidroelektrarn, ponujajo lasten produkt za energetski management, ki podjetjem omogoča učinkovitejše upravljate z energijo.

Podrobnosti so v pripetem sporočilu za javnost in predstavitvi.


<<   Nazaj