Ob izteku leta prejeli nov standard kakovosti ISO/IEC 27001:2013

Elektro Gorenjska posluje po standardih kakovostih, ki jih od leta 2002 dalje vsako leto uspešno certificira. Ob izteku leta 2017 je podjetje prejelo nov standard kakovosti ISO/IEC 27001:2013, sistem vodenja varovanja informacij.

Informacijska varnost, predvsem pa sistematično in celostno obvladovanje informacijskih procesov, ki se izvajajo v podjetju ter njihovo ustrezno varovanje, je ključnega pomena za varno in zanesljivo poslovanje podjetja. Zato se je uprava Elektra Gorenjska sredi leta 2016 odločila za certificiranje sistema vodenja varovanja informacij. V dobrem letu dni je Svet za varovanje informacij v podjetju uspešno oblikoval in integriral zahtevane postopke v obstoječi sistem vodenja kakovosti ter ga vpeljal tako, da je podjetje v mesecu oktobru uspešno prestalo zunanjo presojo novega sistema.

Nov standard kakovosti je konec novembra predsedniku uprave Elektra Gorenjska mag. Bojanu Luskovcu predal direktor SIQ Igor Likar. Na sedežu podjetja v Kranju je Likar ob slavnostni podelitvi izpostavil: »V Elektru Gorenjska ste že pred časom spoznali, da le kakovostno delo zagotavlja uspeh in zadovoljstvo uporabnikov. Zato vztrajno sledite vrednotam in zastavljenim ciljem, ki se odražajo v učinkovitosti, kakovosti in strokovnosti v podjetju. Že leta 2002 ste pridobili certifikat ISO 9001, za tem ste uspešno uvedli in certificirali še sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 ter sistem varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001.«

Predsednik uprave mag. Bojan Luskovec je ob prejetju standarda za sistem vodenja varovanja informacij izrazil zadovoljstvo: »Ponosen sem na vse sodelavce, ki so pripomogli k prejemu omenjenega standarda. Z njegovo pomočjo in z ostalimi standardi kakovosti, katerih lastnik je Elektro Gorenjska, lahko uspešno nadaljujemo z ustvarjanjem sistematične rasti in razvoja, predvsem pa z njihovo pomočjo lahko celovito obvladujemo poslovne procese v podjetju.«


<<   Nazaj