Predstavitev poteka trase 110 kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med RTP Železniki in RTP Bohinj

110 in 20 kilovoltni distribucijski daljnovod, ki je v novembru prejel tudi uporabno dovoljenje, povezuje energetska objekta RTP Železniki in RTP Bohinj.


<<   Nazaj