Obvestilo delničarjem Elektro Gorenjska o začetku odkupa lastnih delnic

Uprava družbe Elektro Gorenjska, d. d., obvešča svoje delničarje, da začenja z odkupom lastnih delnic v skladu s sklepom skupščine delniške družbe z dne 23. 8. 2016. Podrobnešje informacije si lahko preberete v priloženih dokumentih.

Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

Povzetek kriterijav in pravil o nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice v Elektru Gorenjska, d.d.


<<   Nazaj