Obvestilo delničarjem družbe Elektro Gorenjska, d.d.

Delničarje Elektra Gorenjska obveščamo, da delnic malih delničarjev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., trenutno še ne odkupujemo.

Pred začetkom odkupa lastnih delnic mora nadzorni svet, na predlog uprave in skladno s statutom družbe, določiti kriterije oz. pravila odkupa. O začetku odkupovanja delnic  bomo delničarje obvestili na spletni strani Elektra Gorenjska, www.elektro-gorenjska.si. Trenutno pripravljamo vse pravne tehnične podlage, tako da bo odkup predvidoma možen že pred iztekom letošnjega leta.


<<   Nazaj