Daljnovod med Železniki in Bohinjem bo poskrbel za trajno oskrbo in nadaljnji razvoj gorenjske regije

Soriška planina/Kranj, 22. september 2016 – Elektro Gorenjska, d. d., podjetje je danes 110 in 20 kilovoltno daljnovodno distribucijsko povezavo med Železniki in Bohinjem slavnostno predalo svojemu namenu. Nova distribucijska daljnovodna povezava med Selško in Bohinjsko dolino, vredna 13,5 milijona evrov, pomeni sklenitev gorenjske energetske zanke ter omogoča nadaljnji razvoj obeh dolin. Daljnovodna povezava, ki je od danes v polnem obratovanju, predstavlja največjo in najzahtevnejšo energetsko investicijo v zgodovini Elektra Gorenjska. 

Aktivnosti za izgradnjo daljnovodne povezave so v družbi pričeli leta 2005, osem let kasneje pa pridobili še gradbeno dovoljenje. S tem so dobili zeleno luč za začetek gradnje 19 kilometrov dolge daljnovodne povezave, ki jo sestavlja 115 stojnih stebrov. »Konec preteklega leta smo skladno z roki in znotraj predvidenih sredstev zaključili z izgradnjo distribucijske daljnovodne povezave ter jo vključili v poskusno obratovanje. Danes smo na Soriški planini, na meji med občinama Bohinj in Železniki, trinajst in pol milijona evrov vredno investicijo tudi uradno pospremili v polno obratovanje«, je v nagovoru zbranim gostom izpostavil mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska.

Umeščanje energetskih objektov v prostor, še posebej na geografsko razgibanih terenih, je zaradi zapletene slovenske zakonodaje izjemno zahtevno in dolgotrajno. V družbi  so si tako že od leta 2005 dalje prizadevali za vzpostavitev nove 110 in 20 kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med občinama Železniki in Bohinj. Enostransko 110 kV napajanje širšega območja Bohinja, Železnikov in Škofje Loke namreč ni zagotavljalo zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo. Prav zato je bil ta daljnovod ena ključnih prioritet podjetja.

Po dvajsetih letih je to prvi tovrsten projekt Elektra Gorenjska, pri katerem je podjetje vložilo največ lastnega truda svojih sodelavcev – tako na področju vodenja projekta, kot na področju projektiranja 110 kilovoltnih elektroenergetskih objektov in odnosa z lokalnimi skupnostmi pri umeščanju objekta v prostor.

Z zaključeno investicijo so v Elektru Gorenjska poskrbeli, da bo omenjeno področje Gorenjske, ne glede na vremenske vplive, zanesljivo, kakovostno, trajno in stabilno oskrbovano z električno energijo. Prav tako bo dvostransko napajanje obeh dolin omogočilo nadaljnji gospodarski in turistični razvoj Selške in Bohinjske doline.

Zagotovljena neprekinjena oskrba z električno energijo je ključna za nemoteno in dobro poslovanje gospodarskih družb. Prav zato je ta investicija izjemnega razvojnega in strateškega pomena.
V Elektru Gorenjska načrtom za zagotavljanje zanesljivega in kakovostnega elektroenergetskega omrežja na Gorenjskem ostajajo zavezani tudi v prihodnje, v letošnjem letu imajo odprtih več kot 400 investicij po celi Gorenjski, in tako aktivno ustvarjajo trajnostni razvoj okolja, v katerem delujejo.

Oglejte si film o poteku gradnje daljnovoda.


<<   Nazaj