Nov distribucijski center vodenja za dodatno zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja

Kranj, 16. maj 2016 – Vodstvo Elektra Gorenjska je na današnjem dogodku na sedežu podjetja v Kranju skupaj z evropsko komisarko za promet mag. Violeto Bulc, uradno predalo nov distribucijski center vodenja svojemu namenu. Distribucijski center vodenja predstavlja informacijsko vozlišče elektroenergetskega omrežja Elektra Gorenjska ter temelj za zanesljivo in kakovostno oskrbo gorenjskih uporabnikov električne energije. Nov distribucijski center je rezultat večletnega obsežnega in zahtevnega dela strokovnjakov ter v veliki meri plod domačega slovenskega znanja.


V družbi Elektro Gorenjska se zavedajo, da je nujno potrebno slediti razvojnim načrtom distribucijskega omrežja Slovenije, kar se odraža tudi v nadgradnji distribucijskega centra vodenja (DCV). Njegove osnovne funkcije so nadzor ter upravljanje in vodenje elektroenergetskega sistema družbe. Nov center vodenja omogoča zajem in obdelavo vseh podatkov, potrebnih za celovito izvajanje procesov distribucijskega operaterja ter izdajanje ukazov in izračunov. Ima vsa potrebna orodja za shranjevanje, obdelavo in analize ter napredno vizualizacijo procesov in aplikacij. Hkrati omogoča veliko zanesljivost, nadgradnjo, ažurno zbiranje in hitro obdelavo podatkov ter prilagodljive rešitve.

Nov DCV so v Elektru Gorenjska skupaj s slovenskim izvajalcem GDB, d.o.o. gradili skoraj tri leta. »V času trajanja projekta smo s trdim delom vseh vpletenih uspešno vpeljali nov sistem vodenja in izobrazili ožjo tehnično ekipo, ki bo skrbela za nemoteno delovanje centra. Lahko se pohvalimo, da je prenova DCV v veliki meri plod domačega slovenskega znanja tako strokovnjakov Elektra Gorenjska, kot tudi inženirjev izvajalca GDB, ki je poskrbel za implementacijo centra«, je ob otvoritvi dejal predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec. Vrednost pogodbe nabave in implementacije DCV je znašala 1,2 milijona evrov, center pa je v obratovanju od 21. marca 2016.


Današnjega dogodka se je udeležila tudi Evropska komisarka za mobilnost in promet mag. Violeta Bulc, ki je med drugim izpostavila: »Ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije je vzpostavitev trdne Evropske energetske unije s trajnostno naravnano podnebno politiko. Pri tem zasledujemo dve ključni nalogi: energetska neodvisnost Evropske unije in večja raznolikost v preskrbi, s poudarkom na obnovljivih virih.  Pri tem igra pomembno vlogo elektrifikacija prometa. Zato se področje prometa vse tesneje povezuje z energetskimi sistemi. Rešitve za shranjevanje energije, pametna omrežja in učinkovito upravljanje z energijo so ključne teme povezovanja. Današnja otvoritev novega distribucijskega centra  vodenja omogoča varnejšo, čistejšo in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Zagotavlja pa tudi učinkovito poslovanje in pogoje za rast, ustvarjanje novih delovnih mest in omogoča učinkovito horizontalno povezovanje z drugimi sektorji."


Distribucijsko podjetje Elektro Gorenjska, d. d.,  je najmanjša distribucija v Sloveniji, vendar prva, ki je že zaključila s prehodom na 20-kilovoltni napetostni nivo. Temeljno poslanstvo podjetja je zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo na Gorenjskem, kar istočasno omogoča nadaljnji razvoj regije. Za Gorenjsko je značilna razgibanost terena in težja dostopnost, zato sistematično skrbijo za ustrezno nadgradnjo distribucijskega omrežja, ki sledi razvojnim načrtom Gorenjske in je odporno na različne vremenske vplive. Podjetje se lahko pohvali z več kot 60 odstotki omrežja v podzemni kabelski obliki, delež letno nadgrajuje.


<<   Nazaj