Obvestilo delničarjem družbe Elektro Gorenjska, d. d., o dokončnem izplačilu dividend

Delničarje družbe Elektro Gorenjska, d. d., obveščamo, da bo na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Kranju z opr št. I Pg 356/2015 (izpodbijanje sklepa o delitvi dobička, ki ga je podal delničar G.I. Dakota Investments), opravljeno dokončno izplačilo dividend za poslovno leto 2014.

Drugi del dividend bo izplačan delničarjem v torek, 23. 2. 2016, oziroma v sredo, 24. 2. 2016. S tem izplačilom bo izvršena odločitev sodišča, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 2.165.155,98 EUR, v celoti nameni za delitev delničarjem družbe.


<<   Nazaj