Obvestilo delničarjem družbe Elektro Gorenjska, d.d. o izplačilu dividend

Delničarje družbe Elektro Gorenjska, d. d., obveščamo, da je bilo opravljeno izplačilo prvega dela dividend.

Drugi del dividend bo opravljen po odločitvi sodišča v zadevi zaradi izpodbijanja sklepa o delitvi dobička, ki jo je vložil delničar G.I. Dakota Investments. O datumu izplačila preostalega dela dividend vas bomo obvestili.


<<   Nazaj