S 1. oktobrom 2015 sta se združili podjetji Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., in podjetje Elektro Celje Energija d.o.o. v podjetje ECE d.o.o.

S 1. oktobrom 2015 sta se združili podjetji Elektro Gorenjska Prodaja  d.o.o., hčerinsko podjetje Elektra Gorenjska, d. d., in Elektro Celje Energija d.o.o., hčerinsko podjetje Elektra Celje, d. d.. Nastalo je novo podjetje ECE d.o.o., drugi največji ponudnik energije z največjim številom kupcev pri nas. Združitev pomeni spoj dveh zdravih in uspešnih podjetij - novo podjetje bo na trgu omogočilo večjo in izboljšano ponudbo ter  kupcem zagotovilo kakovostnejše storitve. V Sloveniji je trenutno na trgu 10 ponudnikov električne energije, na področju  zemeljskega plina pa jih je še več.

Vizija podjetja ECE stremi k temu, da vsak kupec dobi največ in najboljše za svojo ceno. Z združitvijo bo ECE na trgu nastopil kot nacionalen dobavitelj elektrike, zemeljskega plina in biomase. Prisotni bodo po vsej Sloveniji, tako s poslovalnicami, kot tudi s storitvami in zaposlenimi. Še naprej bodo razvijali digitalne storitve, vendar istočasno ohranjali oseben stik, ki ga prav z združitvijo širijo po vsej državi. Prihranke, pridobljene iz racionalizacije stroškov, pa bodo v celoti vlagali v odličnost storitev za svoje kupce.

Za dodatne informacije so vam na voljo na brezplačni številki 080 22 04 ali na spletni strani ww.eg-prodaja.si.


<<   Nazaj