Nova storitev za brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih in nova brezplačna številka distribucijskega klicnega centra 080 30 19

V družbi Elektro Gorenjska se trudimo čim bolj približati potrebam uporabnikom ter jim ponuditi najboljše storitve. Pripravili smo novo storitev za brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih in vzpostavili novo brezplačno številko distribucijskega klicnega centra 080 30 19.


Brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih za posamezne odjemalce

Na brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih električne energije na merilnem mestu se uporabnik prijavi:

1.  z izpolnjenim obrazcem na spletni strani Elektro Gorenjska
Brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih bo odjemalec prejel po elektronski pošti in na mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

ali

2. s poslanim SMS sporočilom na 041 997 400
Struktura SMS sporočila mora v zaporedju vsebovati:
• Številko merilnega mesta (8 mestna oznaka na računu za električno energijo)
• Presledek
• Besedilo PRIJAVA ali ODJAVA (velike črke za prijavo oziroma odjavo)
Primer: 6-123456 PRIJAVA, 6-123456 ODJAVA

Po prijavi/odjavi bo odjemalec prejel potrditveno SMS sporočilo. Brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih bo prejemal na mobilni telefon v obliki SMS sporočila.


Nova številka distribucijskega klicnega centra 080 30 19
Uporabnikom je na voljo nova brezplačna številka distribucijskega klicnega centra 080 30 19, ki je zamenjala dosedanjo (04) 20 83 333.

Številka 080 30 19 je na voljo za informacije:
• o prekinitvah distribucije električne energije in prijavo okvar na omrežju; 
• v zvezi s števčnimi meritvami (odbiranje, delovanje in zamenjava merilnih naprav, prijava okvar);
• v zvezi s soglasji (izdaja projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja za priključitev, sklenitev pogodbe o priključitvi, postopek priključitve na omrežje);
• v zvezi s spremembami na merilnem mestu (sprememba jakosti obračunskih varovalk, odklop merilnega mesta, sprememba tarifnega merjenja, sprememba uporabnika oz. podatkov na merilnem mestu pri ločenih računih za uporabo omrežja).

Delovni čas klicnega centra:
• za informacije o prekinitvah distribucije električne energije 24/7;
• za ostale informacije v rednem delovnem času: ponedeljek – petek: 7.00 – 15.00 ure.


<<   Nazaj