Stanje 19. februar: odjemalcem zagotovljena najnujnejša oskrba z električno energijo

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je bila v preteklem tednu zagotovljena oskrba z električno energijo večini odjemalcev, tudi na Jezerskem. V sodelovanju s predstavniki podjetja KELAG iz sosednje Avstrije smo namreč našli začasno rešitev za povezavo distribucijskega omrežja Elektra Gorenjska z njihovim distribucijskim omrežjem, s čimer smo odjemalce na Jezerskem oskrbeli z električno energijo. Ob tem bi poudarili hitro in odzivno pomoč sosedov tako pri iskanju kot tudi realizaciji navedene tehnične rešitve. Jezersko je bilo zaradi nedostopnosti najbolj kritično območje na Gorenjskem, vendar so takoj na pomoč priskočile ekipe gasilcev iz sosednje Avstrije z dostavo dveh agregatov, ki so oskrbovali več kot 400 odjemalcev.

V tem trenutku imamo na področju elektrodistribucijskega omrežja Elektra Gorenjska nameščen 1 agregat, s katerim oskrbujemo cca 20 odjemalcev na območju Jezerskega. Agregat je priključen na  našo transformatorsko postajo, posledično so končni uporabniki oskrbljeni z električno energijo na enak način, kot če bi bili priključeni na distribucijsko omrežje. Na območju Jezerskega (2 odročni lokaciji) sta nameščena še 2 manjša samostojna agregata, ki sta lokalno nameščena pri posameznih odjemalcih, torej priključena individualno s strani odjemalca na inštalacijo le-tega.

Še vedno velja opozorilo, naj se odjemalci izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

 


<<   Nazaj