Stanje 6. februar ob 15. uri: motena ali prekinjena dobava EE še približno 1500 odjemalcem

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročanem času motena oziroma prekinjena oskrba z električno energijo še približno 1.500 odjemalcem. Vse razpoložljive ekipe na terenu se v izredno nevarnih razmerah neprestano trudijo odpravljati napake, da bi v čim krajšem možnem času odjemalce zopet oskrbeli z električno energijo.

Motena ali prekinjena dobava električne energije je tako še na področju Poljanske in Selške doline, na področju Radovljice v krajih med Lancovim do Podnarta, na področju Tržiča v vaseh pod Storžičem, v vaseh na širšem področju Preddvora in dolina Kokre proti Jezerskem ter del Pokljuke.  
 
Opozarjamo, da bo do prekinitev in motenj pri oskrbi z električno energijo prihajalo tudi v prihodnjih urah in dneh, saj bo zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer še več dreves poškodovalo daljnovodne povezave na posameznih lokacijah na Gorenjskem.

Vse odjemalce opozarjamo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.  

Poškodbe na omrežju lahko  odjemalci sporočajo tudi na številko 112. 


<<   Nazaj