Stanje 5. februar ob 12. uri: prekinjena dobava električne energije približno 1.000 odjemalcem

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročanem času motena oziroma prekinjena oskrba z električno energijo približno 1.000 odjemalcem na 70 transformatorskih postajah, kar predstavlja približno 
1 % odjemalcev na Gorenjskem.

Vse razpoložljive ekipe na terenu se še vedno trudijo oskrbeti z električno energijo vasem v dolini Kokre, delu Poljanske doline (Sopotnica), na področju Pokljuke ter visokoležečim krajem, kjer nedostopnost terenov dodatno otežuje odpravljanje napak.

Zaradi podrtih dreves in lomljenja daljnovodov pa je že v večernih urah (torek, 4.2.2014) prišlo do prekinitev tudi na področju Krvavca ter okoliških vaseh, na področju Škofje Loke v Hrastnici, na področju Krope, Radovljice, Begunj in Bohinjske Bele ter na področju Žiganje vasi.

Kljub temu, da ima Elektro Gorenjska, d.d., več kot 60 % omrežja pod zemljo (podzemni kablovodi), po prvih znanih podatkih in ocenah škoda v tem trenutku znaša med 400 in 500.000 EUR.

O aktualnih informacijah vas bomo sproti obveščali.

 


<<   Nazaj