Stanje 4. februar ob 18. uri: prekinjena dobava električne energije še približno 250 odjemalcem

Na Gorenjskem je le še 251 odjemalcem (na 44 transformatorskih postajah) prekinjena oskrba z električno energijo, 733 odjemalcem pa smo elektriko zagotovili s pomočjo agregatov.

Področja, kjer še vedno ni elektrike, so: del Poljanske doline, dolina Kokre, področja na Pokljuki (Koprivnik, Uskovnica, Zatrnik, Gorje), v posameznih vaseh pod Dobrčo (Poljče) ter pri Besnici (Dobarvca, Rovte).

Z odpravljanjem napak na omrežju bodo ekipe nadaljevale jutri zjutraj. V najkrajšem času bodo skušale oskrbeti preostala območja z električno energijo.

 Vse odjemalce prosimo, naj se izogibajo poškodovanim področjem, prav tako naj se ne dotikajo vodnikov. Z napravami naj ravnajo kot da so pod napetostjo.   

Napake na omrežju se lahko sporoča tudi na številko 112. 


<<   Nazaj