Ob svetovnem dnevu varstva okolja že druga sončna elektrarna Gorenjskih elektrarn v Škofji Loki

Škofja Loka, 5. 6. 2012 – Ob svetovnem dnevu varstva okolja je bila namenu uradno predana nova sončna elektrarna v Škofji Loki, in sicer na strehah osnovne šole Jela Janežiča ter osnovne šole Ivana Groharja. S tem projektom družba Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d.d., nadaljuje sodelovanja z občinami na Gorenjskem.

Nova sončna elektrarna predstavlja že peti zaključeni projekt izgradnje sončne elektrarne, ki se nahaja na javni ustanovi. Letno bo proizvedla več kot 112.252 kilovatnih ur električne energije, kar zadošča za letne potrebe 30 gospodinjstev ob povprečni mesečni porabi 300 kilovatnih ur električne energije.

Gorenjske elektrarne s tem projektom nadaljujejo svoje načrte na področju izgradnje sončnih elektrarn in pridobivanja elektrike iz obnovljivih virov. Energijo sonca pridobivajo v dvanajstih sončnih elektrarn, v katerih letno proizvedejo več kot 1,5 milijona kilovatnih ur električne energije. V letošnjem letu bodo do konca junija postavili novih 2 megavata moči sončnih elektrarn na Gorenjskem. Na Gorenjskem je tako delujočih že več kot 211 sončnih elektrarn, moči 5,76 megavata, od tega jih je več kot 15 v občini Škofja Loka, katerih nazivna moč znaša 1,8 megavata moči.

 »Vesel sem, da v sodelovanju z javnimi ustanovami in podjetji energijo sonca prenašamo na javne objekte. Ne samo, da je ta energija cenejša, ta energija je okoljsko privlačnejša, saj zagotavlja zmanjševanje obremenitev okolja. Kot proizvajalec električne energije izvajamo različne aktivnosti na področju izobraževanja, predvsem mlajših uporabnikov, ter jih pomagamo učiti o koristnosti izrabe obnovljivih virov  energije. S takimi projekti pomagamo privzgajati okoljsko osveščenost, ki je bila eden od ciljev sodelovanja Gorenjskih elektrarn tudi z občino Škofja Loka in obema osnovnima šolama,« je na dogodku povedal direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman.

»Zelo je pomembno, da distribucijska podjetja skrbimo za ustrezna investicijska vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo. Le zanesljivo delovanje omrežja, predvsem pa njegova ustrezna nadgradnja  ob sočasni uporabi  novih storitev, kot so tudi napredni načini merjenja, bodo pripomogli k uspešno realiziranim projektom in k zadovoljstvu uporabnikom tudi v prihodnje, je na dogodku povedal predsednik uprave Elektra Gorenjska, mag. Bojan Luskovec.

»Občina Škofja Loka si močno prizadeva za kar najbolj ekološko delovanje in razvoj. Tako smo sprejeli Lokalni energetski koncept občine, za katerega je pristojno ministrstvo že izdalo soglasje. In današnje odprtje nove sončne elektrarne na dveh naših osnovnih šolah je tak čisto konkreten prispevek k učinkovitemu pridobivanju obnovljivih virov in varčnejši rabi energije. Ki pa seveda ni edini. Letos smo na OŠ Cvetka Golarja povsem na novo toplotno izolirali podstrešje, med počitnicami, pa bomo toplotno izolirali tudi zunanji stavbni ovoj OŠ Ivana Groharja. Pri tem me še posebej veseli, da pri teh projektih zelo dobro, partnersko sodelujemo z lokalnim in regijskim gospodarstvom.« župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe.

Podatki o sončni elektrarni: Sončno elektrarno OŠ Jela Janežiča sestavlja 535 monokristalnih modulov Bauer, moči 195W, ki se nahajajo na štirih strehah obeh osnovnih šol. Skupna nazivna moč elektrarne znaša 104,32 kWp. Z delovanjem je začela decembra 2011 in do danes proizvedla že 52.390 kilovatnih ur električne energije. Investicija je znašala 250.000 EUR in se bo povrnila v predvidoma devetih letih. Obratovanje sončne elektrarne je spremljano daljinsko. Nameščeni so tudi senzorji za zajem in obdelavo podatkov: obsevanje na horizontalno ploskev, sončno obsevanje na ploskev fotonapetostnega generatorja, temperatura okolice in modula ter hitrost vetra. Za senzoriko je uporabljena naprava SolarLog z naslednjimi senzorji: senzor za veter, senzor temperaturo, senzor za sevanje sonca.


<<   Nazaj