Nova ponudba paketov Elektro Gorenjska Prodaja

Elektro Gorenjska Prodaja je  na novinarski konferenci predstavila nove cene in prenovljeno ponudbo za prodajo električne energije gospodinjskim odjemalcem. S 1. februarjem 2012 začnejo veljati nove cene, ki odražajo razmere na trgu z električno energijo.


Elektro Gorenjska Prodaja uspešno obvladuje nihanja cen na trgu z električno energijo in svojim gospodinjskim odjemalcem ni spremenila cen že od 23. marca 2009. Razmere na trgu so se v tem času zelo spremenile, zato je potrebna prilagoditev novim razmeram. S 1. februarjem 2012 tako začnejo veljati nove cene. V podjetju napovedujejo, da se bo s 1. februarjem 2012 znesek računa za standardnega gospodinjskega odjemalca (letna poraba 3.500 kWh, od tega MT 1.300 kWh; moč 7 kW) povečal za 3,78 EUR. Če bi se tak odjemalec odločil za paket »Porabim, kar rabim«, bi bilo zvišanje manjše, in sicer za 3,53 EUR.


Prenovljena ponudba je enostavnejša in preglednejša. Število paketov se je iz osem zmanjšalo na štiri. Ukinjen je dodatek za visoko porabo. Posamezni paketi v ponudbi so prilagojeni različnim potrebam končnih odjemalcev. Novi paketi oskrbe so paket »Osnovni«, »Porabim, kar rabim«, »Reenergija« in »Zakleni cene!«. Odjemalce še naprej spodbuja k učinkovitejši rabi električne energije in rabi obnovljivih virov energije.Popolna novost v ponudbi je paket »Zakleni cene!«. S tem paketom si odjemalec lahko zagotovi nespremenjene cene za obdobje, ki si ga izbere, in sicer do konca leta 2012, 2013 ali 2014. Ponudba je akcijska in traja do 30. aprila oziroma do prodaje zalog.


Zavezanost odjemalcem še naprej ostaja vrednota matičnega podjetja Elektro Gorenjska, pri čemer je njihova temeljna aktivnost namenjena skrbi za zanesljivo in kakovostno delovanje energetskega omrežja, ki je prvi pogoj za razvoj gorenjske regije. Elektro Gorenjska bo tudi v letu 2012 nadaljeval z investicijskimi projekti na distribucijskem omrežju, pri čemer napovedujejo tri večje investicijske projekte, in sicer začetek gradnje težko pričakovane
gorenjske zanke, 110 kilovoltne daljnovodne povezave med Bohinjem in Železniki, nadgradnjo energetskega objekta razdelilne transformatorske postaje Bohinj ter razdelilne postaje Visoko.


<<   Nazaj