Skupina Elektro Gorenjska kot prvi elektrodistributer z novim podjetjem za nakup in prodajo električne energije

Elektro Gorenjska je na današnji novinarski konferenci predstavil novo organiziranost. Skupino Elektro Gorenjska tako sestavljajo matična družba Elektro Gorenjska ter hčerinski družbi Elektro Gorenjska Prodaja ter Gorenjske elektrarne. Nova organiziranost, ki je posledica evropskih zahtev, služi k še večji skrbi za gospodinjske in poslovne odjemalce. Odjemalci sprememb, razen osvežene in boljše ponudbe pri prodaji električne energije, v ničemer ne bodo občutili. Še naprej si bodo vsa podjetja v skupini prizadevala za razvoj gorenjske regije s pomočjo zagotavljanja zanesljive energetske infrastrukture in oskrbe z električno energijo ter pospeševali aktivnosti k čim večjemu deležu proizvodnje zelene energije.

Elektro Gorenjska je prvi distributer električne energije, ki je uspešno implementiral zahteve Evropske unije po ločitvi tržnega in omrežnega dela dejavnosti. Na današnji novinarski konferenci so predstavili novo podjetje Elektro Gorenjska Prodaja, ki bo skrbelo za nakup in prodajo električne energije. Novo podjetje s 23 zaposlenimi vodi direktor Iztok Sotošek, njihova glavna skrb pa je prodaja električne energije končnim odjemalcem po ugodnih cenah ter vzpodbujanje varčne in učinkovite rabe električne energije.

Učinkovita in varčna raba sta tudi glavna dejavnost Gorenjskih elektrarn, hčerinske družbe skupine Elektro Gorenjska. Gorenjske elektrarne vključujejo 15 hidro in 8 sončnih elektrarn na Gorenjskem. Direktor Aleš Ažman je poudaril, da si bodo še naprej prizadevali za razvoj obnovljivih virov energije na Gorenjskem. Ponosni so, da se uvrščajo med vodilne proizvajalce zelene elektrike v Sloveniji, saj so v letu 2010 proizvedli skoraj 60 milijonov kilovatnih ur zelene elektrike, posledično so prihranili kar 30.000 ton toplogrednih plinov CO2.

Predsednik uprave Elektro Gorenjska mag. Bojan Luskovec pa je opozoril na novo vlogo skupine Elektro Gorenjska. Ob tem je  še posebej izpostavil nujnost nadaljevanja investicij v elektrodistribucijsko omrežje, saj le te zagotavljajo nemoteno in zanesljivo oskrbo z električno energijo in posledično omogočajo razvoj regije. Hkrati je poudaril, da bo Elektro Gorenjska svojo pozornost še intenzivneje usmerjal v 3 steber dejavnosti oz. t.i. neenergetskim dejavnostim, pri katerih je izpostavil izdelavo novih, inovativnih in tehnološko naprednih programov in rešitev.


<<   Nazaj