Mag. Darjan Petrič nov predsednik nadzornega sveta Elektro Gorenjska

Na 23. seji nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., so nadzorniki izvolili novega predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika.

Nadzorni svet Elektro Gorenjska, d. d., ki ga sestavljajo predstavniki kapitala: dr. Aleš Groznik, mag. Darjan Petrič,
mag. Dušan Kapevski, mag. Alenka Bradač in predstavnika zaposlenih: Vojko Oman, Leopold Zupan, so na današnji 23. seji nadzornega sveta izvolili novega predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika.

Za predsednika nadzornega sveta Elektro Gorenjska je bil imenovan mag. Darjan Petrič, za namestnico pa mag. Alenka Bradač.


<<   Nazaj