Nova člana v nadzornem svetu Elektro Gorenjska, d. d.

Na 15. redni seji skupščine Elektro Gorenjska, d. d.,  ki je bila v petek, 8. julija 2011, je skupščina delničarjev potrdila nova predstavnika v nadzornem svetu, mag. Alenko Bradač in mag. Dušana Kapevskega.


<<   Nazaj