2. Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije na Bledu

V četrtek, 11. marca 2010, bo v hotelu Park na Bledu potekal že drugi Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, ki ga organizirata Elektro Gorenjska, d.d., in hčerinska družba Gorenjske elektrarne, d.o.o.. Namen Foruma je spodbuditi javnost h konkretnim dejanjem v smeri učinkovitejše rabe energije na osnovi predstavljenih primerov dobrih praks. Na enodnevnem seminarju bo 16 strokovnjakov predstavilo različne načine za znižanje stroškov porabe energije in načine proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Dogodka se bodo poleg strokovne javnosti udeležili tudi župan Občine Bled, Janez Fajfar, predstavniki gorenjskih podjetij in predstavniki različnih javnih zavodov.

V četrtek, 11. marca 2010, bo v hotelu Park na Bledu potekal že drugi Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, ki ga organizirata  Elektro Gorenjska, d. d., in hčerinska družba Gorenjske elektrarne, d. o. o.. Namen Foruma je spodbuditi javnost h konkretnim dejanjem v smeri učinkovitejše rabe energije na osnovi predstavljenih primerov dobrih praks. Na enodnevnem seminarju bo 16 strokovnjakov predstavilo različne načine za znižanje stroškov porabe energije in načine proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Dogodka se bodo poleg strokovne javnosti udeležili tudi župan Občine Bled, Janez Fajfar, predstavniki gorenjskih podjetij in predstavniki različnih javnih zavodov.

Kot poudarjata organizatorja je Forum organiziran na podlagi pozitivnega odziva udeležencev prvega posveta ter zaradi opozarjanja in dejanske aktivacije vseh glede nevarnosti in sodobnih problemov okolja. Ena izmed negativnih sprememb našega okolja so zagotovo emisije plinov, ki zadržujejo sončno toploto in s tem povzročajo segrevanje zemeljske površine.

Med ukrepi za preprečitev in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se najpogosteje izpostavlja učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije. Zato bo na Forumu 16 strokovnjakov predstavilo načine za zmanjšanje porabe energije, načine znižanja stroškov za energijo in načine proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Komu je Forum namenjen?

  • občinam,
  • mnenjskim vodjem in odgovornim za področje energetike,
  • izobraževalnim in javnim ustanovam,
  • ključnim industrijskim poslovnim partnerjem,
  • večjim kvalificiranim proizvajalcem električne energije na Gorenjskem,
  • potencialnim partnerjem za izgradnjo soproizvodnje toplote in elektrike, izgradnjo kotlov na biomaso ali sončne elektrarne.

 

 

 

 

 


<<   Nazaj