Stanovalci kranjske Planine do cenejšega ogrevanja

Projekt »Soproizvodnja elektrike in toplote v kotlovnici Planina Kranj« dobil zeleno luč z današnjim podpisom ustanovitvenega akta novega podjetja, Soenergetika d.o.o., ki so ga podpisale članice Konzorcija Soproizvodnja Planina: Elektro Gorenjska, Holding slovenske elektrarne, Domplan in Petrol. Štiri tisoč tristo stanovanj v kranjski soseski Planina se bo tako iz kotlovnice kmalu ogrevalo precej ceneje kot doslej. S ponudbo konzorcija družb, ki se je prijavil na razpis kranjske občine za soproizvodnjo toplote in elektrike v toplarni, bodo stanovalci v enajstih letih prihranili skoraj 3,5 milijona evrov. Slabih pet milijonov evrov vredna investicija izgradnje sočasne proizvodnje toplotne in električne energije bo zaključena najkasneje v 18 mesecih, projekt bo prinesel znižanje stroškov za objekte, ki se ogrevajo iz toplarne Planina.

Kranj je v tem trenutku edino večje slovensko mesto, ki za potrebe daljinskega ogrevanja nima sočasne proizvodnje toplotne in električne energije. Učinki soproizvodnje so zelo veliki, največ koristi pridobijo končni odjemalci na račun cenejšega ogrevanja. Tovrstne naložbe prinašajo tudi ekološke koristi, saj zmanjšujejo emisije CO2 v zraku ter s tem omogočajo boljšo kakovost življenja. 

Soproizvodnja toplotne in električne energije v soseski Planina predvideva postavitev dveh plinskih motorjev moči 1 in 3 MW električne moči. Prvi motor bo obratoval 8.300 ur/leto in bo preko leta pokrival potrebe po topli sanitarni vodi. Drugi motor bo obratoval 4.000 ur/leto, in sicer med ogrevalno sezono. Oba motorja skupaj bosta proizvedla 20,3 GWh električne energije in 21,9 GWh toplote, kar pokrije 40 odstotkov letnih potreb po toploti glede na povprečno sezono v zadnjih sezonah. S soproizvodnjo bodo stanovalci soseske Planina v Kranju okolju prihranili 20.600 ton izpustov CO2 na leto v primerjavi s tehnološko zastarelo kotlovnico.

Naslednjih 11 let se bodo stanovalcem soseske stroški znižali za 3,5 mio €. Stanovalcem v prihodnje ne bo potrebno vlagati denarja v obnovo kotlov, občina pa se je kot zemljiško knjižna lastnica toplarne v korist cenejšega ogrevanja odrekla boniteti oziroma renti.

Za Elektro Gorenjsko bo postavitev kogeneracije na Planini že peti objekt za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Poleg kogeneracije v Iskri Vzdrževanje, v Iskri Invest, na sedežu Elektra Gorenjska, je podjetje ob zaključku leta 2009 z Občino Tržič podpisalo pogodbo za izgradnjo enote za sočasno proizvodnje toplotne in električne energije tudi v Osnovni šoli Tržič.

Dodatne informacije: mag. Renata Križnar; sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj