Gorenjska dobila prvo polnilnico za električna vozila

Elektro Gorenjska je danes na Laborah pri Kranju predal v uporabo prvo polnilnico za električna vozila na Gorenjskem. Polnjenje bo zaenkrat brezplačno. Velikega zanimanja ne pričakujejo, saj je na Gorenjskem, tako kot tudi drugje po Sloveniji, trenutno registriranih še zelo majhno število električnih vozil. Kljub temu Elektro Gorenjska sledi razvojnim trendom in željam svojih odjemalcev, saj verjame, da je električna polnilnica za vozila na električen pogon korak naprej pri možnostih izkoriščanja obnovljivih virov.

Elektro Gorenjska je danes na Laborah pri Kranju predal v uporabo prvo polnilnico za električna vozila na Gorenjskem. Polnjenje bo zaenkrat brezplačno. Velikega zanimanja ne pričakujejo, saj je na Gorenjskem, tako kot tudi drugje po Sloveniji,  trenutno registriranih še zelo majhno število električnih vozil. Kljub temu Elektro Gorenjska sledi razvojnim trendom in željam svojih odjemalcev, saj verjame, da je električna polnilnica za vozila na električen pogon korak naprej pri možnostih izkoriščanja obnovljivih virov.

Na parkirišču podjetja A1 Remont Kranj na Laborah je Elektro Gorenjska danes v uporabo predal prvo javno polnilnico za električna vozila na Gorenjskem. Električna polnilnica za vozila na električen pogon je korak naprej pri možnostih izkoriščanja obnovljivih virov. Nova pridobitev je dobrodošla tako z vidika lokacije kot tudi z vidika vira napajanja.

Sloveniji so trenutno postavljene štiri električne polnilnice. Polnilnica Elektra Gorenjska se od drugih razlikuje v načinu polnjenja, saj zagotavlja hitro polnjenje vozil. Napajana je po ustreznem kablu, ki je neposredno priključen na transformatorsko postajo z zagotovljeno ustrezno močjo. Nanjo je priključena tudi njihova sončna elektrarna, ki je v neposredni bližini. Polnilnica je daljinsko nadzorovana, vgrajena merilna in priključna oprema je izbrana in vgrajena v skladu s tipizacijo merilnih in priključnih mest.  Vrednost postavitve električne polnilnice znaša 3000 eurov. V Elektru Gorenjska poudarjajo, da je bolj kot investicija pomembnejše prizadevanje podjetja za uveljavljanje okolju prijaznih projektov in tehnologij.

Postavitev električne polnilnice v neposredni bližini Sončne elektrarne Labore predstavlja za Elektro Gorenjska novo pridobitev, še večjo pa za lokalno okolje, saj bo večja uporaba električnih vozil pomembneje vplivala na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Razvoj energetike gre namreč v smeri čim večjega izkoriščanja obnovljivih virov energije. Tega se Elektro Gorenjska kot distributer in kot proizvajalec zelene električne energije dobro zaveda, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v začetku meseca decembra v obratovanje vključil že šesto lastno sončno elektrarno podjetja.   

V Elektru Gorenjska poudarjajo, da električna polnilnica na Laborah ne bo njihova zadnja tovrstna investicija. V okviru evropskega programa Leader bodo skupaj z Agencijo za razvoj podeželja v naslednjem letu postavili še pet novih polnilnic za polnjenje električnih vozil na Gorenjskem.

V katere smeri se bodo razvijala električna vozila, bo pokazal razvoj, ki bo temeljil na tehničnih in cenovnih možnostih tehnologije na eni ter potrebah in pričakovanjih uporabnikov vozil na drugi strani. Zagotovo pa bo v nadaljnjem razmišljanju in razvoju električnih vozil in s tem povezanim polnjenjem potrebno vključevati distribucijska podjetja, ki imajo dolgoletne izkušnje, predvsem pa znanje na področju distribucije električne energije.

Zemljevid, na katerem so postavljene električne polnilnice v Sloveniji:

http://www.etrel.si/staticAdminMgr.php?action=read&menu=1239961738&dirId=65

 

Dodatne informacije: mag. Renata Križnar; sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj

 


<<   Nazaj