V Selški dolini še boljša oskrba z električno energijo

Elektro Gorenjska danes v Železnikih odpira novo razdelilno transformatorsko postajo in novo 110 kV GIS stikališče, ki ne bosta samo omogočila zanesljivejše in kakovostnejše oskrbe električne energije celotne Selške doline, pač pa predstavljata začetek izgradnje daljnovoda med Železniki in Bohinjem, ki je nujno potreben za sklenitev 110 kilovoltne gorenjske energetske zanke. Vrednost celotne investicije izgradnje RTP 110/20 kV Železniki je znašala 2,75 milijona eurov.

Odprtje nove razdelilno transformatorske postaje RTP 110/20 kV v Železnikih

Elektro Gorenjska danes v Železnikih odpira novo razdelilno transformatorsko postajo in novo 110 kV GIS stikališče, ki ne bosta samo omogočila zanesljivejše in kakovostnejše oskrbe električne energije celotne Selške doline, pač pa predstavljata začetek izgradnje daljnovoda med Železniki in Bohinjem, ki je nujno potreben za sklenitev 110 kilovoltne gorenjske energetske zanke. Vrednost celotne investicije izgradnje RTP 110/20 kV Železniki je znašala 2,75 milijona eurov.

RTP (razdelilno transformatorska postaja) Železniki predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja celotne Selške doline. V prihodnosti bo omogočala energetsko povezavo s sosednjim Bohinjem, saj skupaj s 110 kV stikališčem predstavlja začetek izgradnje težko pričakovanega daljnovoda Železniki - Bohinj. Le ta je nujno potreben za sklenitev 110 kV južne gorenjske energetske zanke, ki bo povezovala RTP Moste, RTP Bled, RTP Bohinj, RTP Železniki, RTP Škofja Loka in RTP Okroglo in omogočala kakovostno rezervno napajanje tudi v primeru okvar.

RTP 110/20 kV Železniki je prvo podeželsko stikališče v GIS izvedbi in že četrto 110 kV GIS stikališče Elektra Gorenjska. Izkušnje podjetja pri tovrstnih investicijah dokazujejo, da izgradnja, obratovanje in vzdrževanje tovrstnih stikališč prinesejo ne samo precej daljšo življenjsko dobo RTP, pač pa tudi precej nižje stroške vzdrževanja v primerjavi z zračnimi stikališči. Tudi njihova zanesljivost in varnost v primerjavi s klasičnimi stikališči ni primerljiva. Dobre izkušnje izgradnje in obratovanja takih stikališč se s tem projektom tako samo nadaljujejo in nadgrajujejo.

Investicija pa ima še eno posebnost. Zaradi pogostih poplav na tem območju je namreč stikališče postavljeno nekoliko višje od prvotno projektiranega in nima kletnih prostorov. Ob izgradnji so v podjetju Elektro Gorenjska v namen zagotovitve večje poplavne varnosti velik del sredstev dodatno namenili za ureditev in ustrezno sanacijo potoka Dašnica, ki je še v izvajanju. Na ta način bodo pripomogli h kakovostnejšemu in varnejšemu bivanju v Železnikih in tudi v širši Selški dolini.

RTP Železniki bodo slovesno odprli mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo, predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Jože Knavs in Mihael Prevc, župan občine Železniki.

Dodatne informacije: mag. Renata Križnar; sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj

 


<<   Nazaj